[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Onze podcasts

Derde reeks #7 Ons vak tussen psychologie en sociologie

Ons vak tussen psychologie en sociologie

Ons vak tussen psychologie en sociologie, over  de trilogie Identiteit, Autoriteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe   Jaap, Paul en brechtje lazen de trilogie Identiteit, Autoriteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe, een Vlaamse psycholoog en psychoanalyticus die zijn ervaringen in de spreekkamer sociologisch duidt. Identiteit ziet Verhaeghe als een doorlopend constructieproces van identificatie met –... Lees verder »

Derde reeks # 6, Hoe doen jullie hier eigenlijk woede?

Hoe doen jullie hier eigenlijk woede?

Odette, Marijke en Martijn lazen Transforming Emotion van Glenda Fredman en waren onder de indruk. Fredman pleit voor een contextuele en relationele aanpak, een narratieve systeembenadering. Deze benadering staat haaks op hoe we in het algemeen in emoties interveniëren en op aannames dat emoties van binnen zitten, aan de buitenkant te herkennen zijn en dat... Lees verder »

Derde reeks # 5 Eigenzinnige betrokkenheid

over Oskar Net en Alexander Kluge

In Nederland is het een compliment als je iemand eigenzinnig noemt die op een bijzondere wijze te werk gaat en daarmee bevraagt en verandert wat anderen als vanzelfsprekend zijn gaan ervaren.  In Duitsland was het eeuwenlang een terechtwijzing. Als een kind eigenzinnig was, werd het gewaarschuwd: ‘Pas op of straks groeit je arm boven je... Lees verder »

Derde reeks # 4 The systems view of life

Over Fritjof Capra en Pier Luigi Luisi

In deze ambachtsschoolpodcast bespreken Brechtje Kesseneer, Leike van Oss en Marijke Spanjersberg het boek The systems view of Life van Fritjof Capra en Pier Luigi Luisi. In dit dikke, gedegen boek onderzoeken de auteurs systemen van cel tot samenleving. Ze ontdekken hoe al deze systemen in sommige opzichten op elkaar lijken en in andere opzichten... Lees verder »

Derde reeks # 3 De uitvinder van de natuur

Over Alexander van Humboldt, beschreven door Andrea Wulf

In deze derde ambachtsschoolpodcast spreken Marije van den Berg en Jaap van ’t Hek met elkaar over het boek van Andrea Wulf: De uitvinder van de natuur, het avontuurlijke leven van Alexander von Humboldt. Von Humboldt begreep twee eeuwen geleden al dat de natuur zich niet buiten ons bevindt, maar dat we er onlosmakelijk deel... Lees verder »

Derde reeks # 2: Emoties deel 1: vanzelfsprekendheden over emoties betwijfelen

Over Lisa Barrett Feldman en Batja Mesquita

Odette Moeskops en Rob van Es lazen twee recente studies naar emoties. Het werk van hersenonderzoeker/psycholoog Lisa Barrett Feldman (‘How emotions are made’) en dat van cultuuronderzoeker/psycholoog Batja Mesquita (‘Between us’). Ze bespreken in de podcast dat ze onder de indruk waren van de inzichten ze opdeden, hoe het onderzoek ze aan het denken zet... Lees verder »

Derde reeks # 1: Vervreemding en Resonantie

Over Hartmut Rosa

In deze eerste Ambachtsschoolpodcast bespreken Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Leike van Oss de boeken van Hartmut Rosa. In zijn werk onderzoekt deze Duitse socioloog oorzaken voor vervreemding en verstomming van de maatschappij. Zijn zoektocht voert langs een analyse van de ontwikkeling van de moderniteit en hoe deze naast veel positieve effecten ook... Lees verder »

Tweede reeks # 12 Waarachtigheid

Soms zijn er van die woorden die helpen betekenis te geven aan wat je ervaart en meemaakt. Waarachtigheid is zo’n woord. Alicja Gescinska schreef er een boekje over dat klein is en close reading verdient. In deze podcast pellen Odette Moeskops, Ina Ahuis en Marjorieke Glaudemans met behulp van de inzichten van Gescinska het begrip... Lees verder »

Tweede reeks # 11 Autoriteit

In deze 11e Ambachtsschoolpodcast verkennen Brechtje Kessener, Leike van Oss en Shirine Moerkerken het fenomeen ‘autoriteit’. Zij laten zich inspireren door Paul Verhaeghe, die er het gelijknamige boek over schreef. Brechtje, Leike en Shirine ontdekken dat vandaag de dag – met afbrokkelende bronnen van autoriteit – in en tussen organisaties steeds opnieuw gebouwd moet worden aan... Lees verder »

Tweede reeks # 10 Vloeibare resonantie

In podcast nummer 10 verkennen Jaap van ’t Hek, Tijn Ponjee en Paul Kloosterboer hun fascinaties voor het begrip ‘resoneren’. Als resoneren gaat over jouw ‘trillingen’ in je relatie tot de wereld, over welke trillingen en welke werelden hebben we het dan? Zijn emoties ook resonanties? En wat betekent resoneren in deze tijden van vloeibare... Lees verder »

Tweede reeks # 9 Discours

Brechtje Kessener, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops bespreken hoe een enkel woord een discours kan oproepen. Ze onderzoeken welke wereld(en) er achter woorden schuil kunnen gaan en dat je discours weliswaar kunt expliciteren en deconstrueren maar er desondanks niet van afkomt. ‘Er zijn overal tolken. Ieder van hen spreekt zijn eigen taal, zelf... Lees verder »

Tweede reeks # 8 Inter-esse

In deze podcast gaan Marjorieke Glaudemans en Marijke Spanjersberg met elkaar in gesprek over interesse, een woord dat uitwaaiert van ‘hebberige nieuwsgierigheid’ tot ‘van de ander afblijven’. Welke betekenis geven zij er aan en wat doen zij om hun interesse niet te verliezen? Meer weten? • Alon, N. & H. Omer (2006). The psychology of... Lees verder »

Tweede reeks # 7 Verhalen achter emoties

Rob van Es en Odette Moeskops hebben niet zoveel met ‘stiff upper lip’. In ambachtsschoolpodcast #7 exploreren ze wat maakt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat emoties meedoen in organisatievraagstukken. Meer weten? • Es, R. van (2020), Emotionele integriteit. De onderstroom van professionele ethiek, Boom: Amsterdam. • Es, R. van (2021) Ethiek: emoties &... Lees verder »

Tweede reeks # 6 Paradoxaal veranderen

In Ambachtsschoolpodcast nummer 6 gaan Shirine Moerkerken, Jelger Spijkerboer en Marco de Witte in gesprek over paradoxaal veranderen. Nadenken over paradoxen is nog wel te doen, maar in de praktijk er naar handelen is nog een heel ander verhaal. Nieuwsgierig verkennen zij enkele handelingsmogelijkheden en gaan zij in op een paar vuistregels, waarlangs je de... Lees verder »

Tweede reeks # 5 Diagnose

In tijden dat we weinig zeker weten, gaan Danielle Zandee, Odette Moeskops en Jaap van ’t Hek vers van de lever los op het thema ‘Diagnose’. Er blijken fikse verschillen in opvatting over wat het beste is dat te doen staat. Literatuur: Anderson, D. L. (2020, 5th). Organization Development: The process of leading organizational change. Sage. Es,... Lees verder »

Tweede reeks # 4 Vloeibaar

In de vierde podcast zoeken Ina Ahuis, Paul Kloosterboer, Marco de Witte en Jaap van ’t Hek naar wat houvast in organisaties kan bieden in vloeibare tijden. Het werd een (onder)zoekend gesprek, nog lang niet ‘af’, dat nieuwsgierig maakt naar meer ….... Lees verder »

Tweede reeks # 3 Verwaarlozing en systeemdenken

In de derde podcast onderzoeken Joost Kampen en Marijke Spanjersberg of en hoe de theorie van de verwaarloosde organisatie en systeemdenken samen gaan. Waar hanteren ze dezelfde uitgangspunten en waar zitten interessante verschillen? We beginnen met de vraag die de aanleiding vormde voor deze  podcast: kun je met de systeembril werken als het relationele weefsel in... Lees verder »

Tweede reeks # 2 Reflecteren

In deze podcast bespreken Paul Kloosterboer, Odette Moeskops en Gertjan Schuiling hoe zij heden ten dage werken met de begrippen ‘reflection-in-action’ en ‘reflection-on-action” van Donald Schön en ontdekken de enorme evolutie die deze begrippen de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt. Wil je meer lezen over de achtergronden van deze podcast? Hierbij wat literatuurtips – Kloosterboer,... Lees verder »

Tweede reeks # 1 Eenzaamheid en vervreemding

In de eerste podcast van een nieuwe reeks bespreken Marijke Spanjersberg, Jaap van ’t Hek en Leike van Oss de boeken Eenzaamheid van Noreena Herz en Leven in tijden van versnelling van Hartmut Rosa. Het geeft te denken.... Lees verder »

Eerste reeks # 12 De ongemakkelijke werkelijkheid van organisaties

In Ambachtsschoolpodcast #12 verkennen Joost Kampen, Shirine Moerkerken en Marco de Witte het interveniëren in de ongemakkelijke werkelijkheid van organisaties. Ze verwonderen zich over de neiging om te utopiseren met veranderoplossingen waar je niet tegen kunt zijn, maar die meestal het echte vraagstuk niet aanraken. Zij verkennen vanuit een tweetal perspectieven hoe de werkelijkheid wel... Lees verder »

Eerste reeks # 11 Informatie

In Ambachtsschoolpodcast #11 onderzoeken Shirine Moerkerken en Leike van Oss met elkaar wat informatie is in deze tijd. Is elk feit een mening? En elke mening een feit? Ze ontdekken met behulp van hun helden een gelaagde betekenis: van informatie die in relatie ontstaat tot informatie als abstracte constructen waarmee we elkaar in deze tijd... Lees verder »

Eerste reeks # 10 Relationele kwaliteit

In Ambachtsschoolpodcast #10 verkennen Danielle Zandee en Leike van Oss het begrip relationele kwaliteit. Zij doen dat in een onderzoekend gesprek, iets waar Edgar Schein grote waarde aan hecht, in de vorm van een metaloog, een favoriete les- en gespreksvorm van Gregory Bateson. Wanneer is er sprake van een generatieve relatie, een relatie die levend... Lees verder »

Eerste reeks # 9 Zelforganisatie 2

In Ambachtsschoolpodcast #9 onderzoeken Gert Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener de relatie tussen zelforganisatie en hiërarchie: niet alleen op ontwerp, maar juist ook op emotioneel-relationele aspecten ervan. Literatuur over zelforganisatie en zelfsturing die je mogelijk interesseert: • Kessener, B. (2020). Hoe(zo) management? Beer, Jaques en Hoebeke over de waarde van hiërarchie. M&O, tijdschrift... Lees verder »

Eerste reeks # 8 Zelforganisatie 1

In Ambachtsschoolpodcast #8 verkennen Gert-Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie. Literatuur over zelforganisatie en zelfsturing die je mogelijk interesseert: Capra, F. & Luisi, P.L. (2014). The systems view of life. A unifying vision. Cambridge: Cambridge... Lees verder »

Eerste reeks # 7 Circulariteit

In Ambachtsschoolpodcast #7 spreken Odette Moeskops, Paul Kloosterboer en Jaap van ’t Hek over wat maakt dat het onderkennen van circulariteit een hefboom is voor verandering, maar gemakkelijker is gezegd dan is gedaan. Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de podcast: • Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over... Lees verder »

Eerste reeks # 6 Mind where you occupy your mind with

In Ambachtsschoolpodcast #6 met de titel Mind where you occupy your mind with, onderzoeken Marjorieke Glaudemans en Leike van Oss het gedachtengoed van Joanna Macy en Gregory Bateson, twee auteurs wiens werk het bestuderen waard blijft en waar zij nog steeds veel van leren. In deze podcast voeren ze je langs een aantal van hun... Lees verder »

Eerste reeks # 5 De activistische adviseur

Marjorieke Glaudemans, Jaap van ’t Hek en Paul Kloosterboer bespreken in de Ambachtsschoolpodcast #5 het activistische gehalte van hun helden Macy, Freire en Argyris en wat onze huidige tijd aan activisme vraagt van onderzoekers en adviseurs in organisaties.   Meer lezen? • Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over leren in organisaties.... Lees verder »

Eerste reeks # 4 Spelregels

Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. In podcast nummer 4 van de Ambachtsschool verkennen Marijke Spanjersberg, Brechtje Kessener en Jaap van ’t Hek hoe zij en hun helden naar dit fenomeen kijken. Wil je meer lezen over het onderwerp? • Beer, S. (1985). Diagnosing... Lees verder »

Eerste reeks # 3 Het menselijk tekort

In Ambachtsschoolpodcast #3 hebben Ina Ahuis, Marijke Spanjersberg en Leike van Oss het over het menselijk tekort: wat betekent het voor organisaties, voor henzelf èn wat vinden Argyris en Watzlawick ervan? Boeken en artikelen die je mogelijk interesseren als je de podcast interessant vond: • Ahuis, G.J. (2019). Betekenisvolle werkrelaties. Deventer: Management Impact. • Ahuis,... Lees verder »

Eerste reeks # 2 Emotie en ratio

In Podcast #2 verkennen Jaap van ’t Hek, Odette Moeskops en Paul Kloosterboer naar aanleiding van wat zij schreven over Argyris, Freire en Bion hoe emotie en ratio zich tot elkaar verhouden. Het is een gesprek waarin veel de revue passeert en dat nog lang niet af is. Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de... Lees verder »

Eerste reeks # 1 Leren en ontwikkelen

In Podcast#1 bevragen Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops elkaar op welke betekenis hun helden Argyris, Freire, Bion en Winnicott hechtten aan leren en ontwikkelen en hoe relevant dat heden ten dage is. Literatuur die in de podcast genoemd wordt, of waar auteurs hun verhaal aan verbinden: • Ahuis, I. en Kloosterboer,... Lees verder »