Dit najaar start De Ambachtsschool met een nieuwe reeks podcasts. Om de twee weken verkennen we actuele thema’s en aspecten van organiseren en veranderen, al dan niet aan de hand van boeken die verschenen zijn aan de randen van ons vak.

In deze tweede najaarspodcast bespreken Paul Kloosterboer, Odette Moeskops en Gertjan Schuiling hoe ze heden ten dage werken met de begrippen ‘reflection-in-action’ en ‘reflection-on-action” van Donald Schön en ontdekken de enorme evolutie die deze begrippen de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt. 

Bekijk hier de literatuurlijst

In de eerste podcast van een nieuwe reeks bespreken Marijke Spanjersberg, Jaap van ’t Hek en Leike van Oss de boeken Eenzaamheid van Noreena Herz en Leven in tijden van versnelling van Hartmut Rosa. Het geeft te denken.

Voorjaar 2021
Als vervolg op het Tijdloze Heldenfestival en het themanummer van M&O over onze helden maken wij een aantal podcasts waarin we met elkaar in gesprek gaan over thema’s in maatschappij en vak, bezien door de ogen van hun tijdloze helden.
Alle podcasts zijn ook te vinden op Soundcloud.

In de laatste podcast in deze serie verkennen Joost Kampen, Shirine Moerkerken en Marco de Witte het interveniëren in de ongemakkelijke werkelijkheid van organisaties. Ze verwonderen zich over de neiging om te utopiseren met veranderoplossingen waar je niet tegen kunt zijn, maar die meestal het echte vraagstuk niet aanraken. Zij verkennen vanuit een tweetal perspectieven hoe de werkelijkheid wel zichtbaar gemaakt kan worden: met functioneel conflicteren en duiden van verwaarlozing in organisaties. Welke positie kun jeals veranderaar hierin innemen? Het vraagt ‘moedig adviseurschap’: durf je dat?

https://soundcloud.com/user-109627280/ambachtsschoolpodcast-12-de-ongemakkelijke-werkelijkheid-van-organisaties

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #11 onderzoeken Shirine Moerkerken en Leike van Oss met elkaar wat informatie is in deze tijd. Is elk feit een mening? En elke mening een feit? Ze ontdekken met behulp van hun helden een gelaagde betekenis: van informatie die in relatie ontstaat tot informatie als abstracte constructen waarmee we elkaar in deze tijd om de oren slaan en waar we ons toe moeten verhouden.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #10 verkennen Danielle Zandee en Leike van Oss het begrip relationele kwaliteit. Zij doen dat in een onderzoekend gesprek, iets waar Edgar Schein grote waarde aan hecht, in de vorm van een metaloog, een favoriete les- en gespreksvorm van Gregory Bateson. Wanneer is er sprake van een generatieve relatie, een relatie die levend is en beweging brengt? En hoe kunnen we dergelijke relaties in organisaties ondersteunen?

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #9 onderzoeken Gert Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener de relatie tussen zelforganisatie en hiërarchie: niet alleen op ontwerp, maar juist ook op emotioneel-relationele aspecten ervan.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #8 verkennen Gert-Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #7 spreken Odette Moeskops, Paul Kloosterboer en Jaap van ’t Hek over wat maakt dat het onderkennen van circulariteit een hefboom is voor verandering, maar gemakkelijker is gezegd dan is gedaan.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschool podcast #6 met de titel Mind where you occupy your mind with, onderzoeken Marjorieke Glaudemans en Leike van Oss het gedachtengoed van Joanna Macy en Gregory Bateson, twee auteurs wiens werk het bestuderen waard blijft en waar zij nog steeds veel van leren. In deze podcast voeren ze je langs een aantal van hun uitspraken, die ons kunnen helpen hun denken beter te begrijpen. Een eerste aftasten van wat hun denken voor deze tijd betekent, met de intentie om daar in een volgende podcast verder vervolg aan te geven.

Bekijk hier de literatuurlijst

Marjorieke Glaudemans, Jaap van ’t Hek en Paul Kloosterboer bespreken in de Ambachtsschoolpodcast #5 het activistische gehalte van hun helden Macy, Freire en Argyris en wat onze huidige tijd aan activisme vraagt van onderzoekers en adviseurs in organisaties.

Bekijk hier de literatuurlijst

Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. In podcast nummer 4 van de Ambachtsschool verkennen Marijke Spanjersberg, Brechtje Kessener en Jaap van ’t Hek hoe zij en hun helden naar dit fenomeen kijken.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #3 hebben Ina Ahuis, Marijke Spanjersberg en Leike van Oss het over het menselijk tekort: wat betekent het voor organisaties, voor henzelf èn wat vinden Argyris en Watzlawick ervan?

Bekijk hier de literatuurlijst


In Podcast #2 verkennen Jaap van ’t Hek, Odette Moeskops en Paul Kloosterboer naar aanleiding van wat zij schreven over Argyris, Freire en Bion hoe emotie en ratio zich tot elkaar verhouden. Het is een gesprek waarin veel de revue passeert en dat nog lang niet af is.

Bekijk hier de literatuurlijst en kijktips


In Podcast#1 bevragen Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops elkaar op welke betekenis hun helden Argyris, Freire, Bion en Winnicott hechtten aan leren en ontwikkelen en hoe relevant dat heden ten dage is. 

Bekijk hier de literatuurlijst