[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Eerste reeks # 7 Circulariteit

In Ambachtsschoolpodcast #7 spreken Odette Moeskops, Paul Kloosterboer en Jaap van ’t
Hek over wat maakt dat het onderkennen van circulariteit een hefboom is voor verandering,
maar gemakkelijker is gezegd dan is gedaan.

Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de podcast:
• Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over leren in
organisaties. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer
Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers
• Argyris, C. (1990). Overcoming organizational defences. Facilitating
organizational learning. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
• Freire (1972) Pedagogie van de onderdrukten. Baarn: In den toren.
• Hek, J. van ‘t (2020). Freire, wie kent hem nog? M&O Tijdschrift voor
Management en Organisatie, 70(6), 60-63
• Hek, J. van ‘t (in druk), Paolo Freire, kritische reflectie. In M. Ruijters en R.J.
Simons (red.), De canon van het leren. Amsterdam: Boom
• Kampen, J., Kloosterboer, P.P. en Moeskops, O. (2020). Organiseren en
veranderen als continue evolutie. Uitleiding bij het themanummer. M&O,
tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden,
#5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers
• Kessener, B., & Oss van, L. (Reds.). (2019). Meer dan de som der delen,
systeemdenkers over organiseren en veranderen. Deventer, Nederland:
Vakmedianet.
• Moeskops, O.G.M. (2016), Jongleren met identificatie. Over meervoudige
partijdigheid. M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 70(6), 61-78
• Moeskops, O.G.M. (2020), De manager als holding. Over Donald Winnicott en
Wilfred Bion. M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 74(5/6), 76-89

Spreker: Paul Kloosterboer Jaap van ’t Hek Odette Moeskops