[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Paul Kloosterboer

Voor Paul is onderzoeken, reflecteren en publiceren over zijn vak een tweede natuur geworden. Centraal daarin staat de mens als een fysiek, relationeel en historisch ingebed wezen. Vragen die hem bezighouden zijn hoe je je gewaarwordt van al die invloeden die je denken, voelen en handelen beïnvloeden op jouw plek in het geheel. Wat zijn patronen daarin, hoe bieden die jou een plek aan cq ‘nemen die jou in dienst’? Wie wordt daar in z’n consequenties sterker en zwakker van en is daar keuzeruimte in aan te brengen? Kun je je werkcontext ontwikkelen tot een vitalere en waardevollere plek? En omgekeerd, hoe neem je je je eigen plek in (als leider, adviseur, professional) en wie wordt daar in z’n consequenties sterker en zwakker van? Wat zijn jouw persoonlijke patronen daarin, kun je jezelf daarin ontwikkelen en je werkcontext daarin meenemen?

I: www.paulkloosterboer.com

E: pp@paulkloosterboer.com

M: +31 6 53815187

Boeken:

Blogs:

Podcasts: