[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Eerste reeks # 5 De activistische adviseur

Marjorieke Glaudemans, Jaap van ’t Hek en Paul Kloosterboer bespreken in de Ambachtsschoolpodcast #5 het activistische gehalte van hun helden Macy, Freire en Argyris en wat onze huidige tijd aan activisme vraagt van onderzoekers en adviseurs in organisaties.

 

Meer lezen?

• Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over leren in
organisaties. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze
Helden, #5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers
• Activisme. (2021). In Encyclo.nl Nederlandse Encyclopedie. Geraadpleegd
van https://www.encyclo.nl/begrip/Activisme
• Freire (1972) Pedagogie van de onderdrukten. Baarn: In den toren.
• Freire, wie kent hem nog? (2020). Management en Organisatie, 74 5–6(Tijdloze helden),
60–63. Geraadpleegd van https://tijdschriftmeno.nl
• Hek, J. van ‘t (in druk), Paolo Freire, kritische reflectie. In M. Ruijters en R.J. Simons (red.),
De canon van het leren. Amsterdam: Boom
• Macy, J. (1991). Mutual Causality in Buddhism and General Systems Theory, The
Dharma of Natural Systems. New York, USA: State University of New York.
• Macy, J. (2012). Tricycle, Allegiance to life, interview met Joanna Macy. Geraadpleegd
van https://tricycle.org/magazine/allegiance-life.

Spreker: Marjorieke Glaudemans Paul Kloosterboer Jaap van ’t Hek