[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Privacyverklaring

De Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site. Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.

Verwerking gegevens notificaties

Op deze website kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van notificaties van nieuwe blogs of evenementen. De gegevens die wij nodig hebben om u een notificatie te sturen, uw e-mailadres en uw naam,  worden alleen hiervoor gebruikt en niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de gebruikers.

Gebruik van cookies

Op deze website maken we gebruik van:

• Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

• Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina bezoekers op onze website aankomen en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde eigen persoonsgegevens,
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens,
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen,
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’).

Het staat iedere betrokkene vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop De Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.