[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Marjorieke Glaudemans

Conceptueel kunstenaar Marjorieke  vroeg zich bij haar afstuderen van de kunstacademie in Arnhem af wat deze wereld eigenlijk nodig heeft van kunst en kunstenaars? Waarom organiseren we de wereld zoals we dat doen? Halverwege de jaren ’90 verliet ze het conventionele atelier om de wereld van organisatie en management als haar studio te nemen. Dit was het begin van een doorlopende conversatie met mensen in organisatie, en een leven lang veldonderzoek naar de noodzaak van een autonome, vrijmoedige individuele stem in de vorming van een samenleving. Ze blijft zich verwonderen over hoe makkelijk we verstrikt kunnen raken in de complexe systemen die we nota bene zelf voor deze wereld creëren. En heeft tegelijkertijd een onwrikbaar vertrouwen in het (zelf)reflectief vermogen van de mens om gewoontepatronen te doorzien en ze te doorbreken als dat nodig is.

Marjorieke heeft een werkpraktijk waarin ze mensen in organisatie begeleidt in het verfijnen van waarnemingsvermogen en het ontwikkelen van introspectieve intelligentie. De rode draad in haar begeleiding is om spreken en handelen in overeenstemming te brengen met oorspronkelijke intenties. Ze geeft gastlessen bij diverse opleidingen en intervenieert en begeleidt bij complexe vraagstukken in situ, met name in de publieke sector.

I: www.marjoriekeglaudemans.org
E: 
mail@marjoriekeglaudemans.org

M: +31 6 50635740

Activiteiten:

Boeken:

Blogs:

Podcasts: