[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Respons-ability atelier

Datum: 22 nov 2024
Locatie: Amsterdam
Organisatie: Marjorieke Glaudemans

Een ogenschijnlijk kleinschalige individuele respons kan van grote invloed zijn op het beloop van situaties. Vanuit dit gegeven biedt het respons-ability basis atelier onderzoeksruimte om het proces wat aan een respons voorafgaat vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Een verfijning van je waarnemingsvermogen en introspectieve inteligentie.