[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Respons-ability, Hoe om te gaan met de complexe systemen die we notabene zelf creëren?

Uitgave: 2024

Inhoud

Dit boek als atelier is een voorstel voor een experiment; een onderzoek naar hoe we radicale respons-ability kunnen nemen voor de complexe situaties waar we ons in bevinden. Het vormen en geven van respons begint bij waarnemen, bij waarnemen van wat je ‘voor waar neemt’, en is elk moment opnieuw een creatieve daad. Je respons-ability nuanceert als je cirkel van waarneming vergroot, en je introspectie verfijnt. Het activisme van deze tijd vraagt werk in het laboratorium van je eigen geest, vraagt om in te zien hoe alles onderling samenhangt, vraagt om onderscheidend vermogen. En vraagt om je opmerkzaamheid vrijmoedig in conversatie te brengen, in situaties waar nodig. Respons als  interventie, als voorstel, als ruimte in de gevestigde orde.

Bijdrage aan het vak

Sensitiviteit voor individuele opmerkzaamheid en responsiviteit in organisatie en verandering. Het ontwikkelen en verfijnen van waarnemingsvermogen en introspectieve intelligentie. In een hypergeorganiseerde samenleving raken we makkelijk verstrikt in de complexe systemen die we nota bene zelf creëren en worden kameleontisch zelfs voor onszelf. Het is onmogelijk om systeemverstrikking te voorkomen, maar er opmerkzaam op blijven maakt al een groot verschil. In deze opmerkzaamheid ligt het verschil tussen reactiviteit en responsiviteit. Reactiviteit komt voort uit het idee dat we willen voorkomen dat er iets verandert en is in wezen zelfgericht. Responsiviteit neemt onderlinge samenhang en wederzijdsheid in ogenschouw.

Op wiens schouders

Kunstenaar Joseph Beuys (Social Sculpture), Politiek filosofe Martha Nussbaum, Critical management studies (Kaulingfreks en Cooper) en systeemdenker en buddhist scholar Joanna Macy.