[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Eerste reeks # 2 Emotie en ratio

In Podcast #2 verkennen Jaap van ’t Hek, Odette Moeskops en Paul Kloosterboer naar aanleiding van wat zij schreven over Argyris, Freire en Bion hoe emotie en ratio zich tot elkaar verhouden. Het is een gesprek waarin veel de revue passeert en dat nog lang niet af is.

Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de podcast:
• Ahuis, I., Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over leren in
organisaties. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze
Helden, 74(5/6), 110-126. Amsterdam: Boom Uitgevers
• Damasio, A. (2010). Het gelijk van Spinoza. Amsterdam: Wereldbibliotheek
• Damasio, A. (2010). Het zelf wordt zich bewust. Amsterdam: Wereldbibliotheek
• Epstude, K., and T. Mussweiler (2009). What you feel is how you compare: How
comparisons influence the social induction of affect. In: Emotion Vol. 9, p.1-14
• Freire (1972) Pedagogie van de onderdrukten. Baarn: In den toren.
• Frijda, N.H.(1988) De emoties, een overzicht van onderzoek en theorie. Amsterdam:
Uitgeverij Bakker
• Hek, J. van ‘t (2020). Freire, wie kent hem nog? In: M&O, tijdschrift voor Management
& Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, 74(5/6), 60-64, Amsterdam: Boom
Uitgevers
• Hek, J. van ‘t (in druk), Paolo Freire, kritische reflectie. In M. Ruijters en R.J. Simons
(red.), De canon van het leren. Amsterdam: Boom
• Kloosterboer, P.P. (2012) Van Waarnemen naar Waarmaken: Expeditie naar Waarde
met Professionals, Publieksversie proefschrift, Den Haag: Academic Service.
• Kloosterboer, P.P. (2011). Emotie als het slot en de sleutel: ontketenen van
strategisch leren met professionals. In: M&O, tijdschrift voor Management &
Organisatie, #6 p.94-111, Amsterdam: Boom Uitgevers
• Moeskops, O.G.M. De manager als holding. Over Donald Winnicott en Wilfred Bion. In:
M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden,
74(5/6), 110-126, Amsterdam: Boom Uitgevers
• Moeskops, O.G.M. (2021) Jezelf gidsen in patronen, emoties en onderstroom. Over
rêverie. In: M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, #1 p.39-55,
Amsterdam: Boom Uitgevers
• Nelissen, M. (2004) Waarom we willen wat we willen, de invloed van evolutie op wat
we kopen, wat we doen, wie we graag zien en wie we zijn. Tiel: Lannoo
• Sloterdijk, Peter (2006). Woede en tijd. Amsterdam: Sun
Kijken:
• Over Damasio: https://www.youtube.com/watch?v=IifXMd26gWE

Spreker: Paul Kloosterboer Jaap van ’t Hek Odette Moeskops