[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Eerste reeks # 1 Leren en ontwikkelen

In Podcast#1 bevragen Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops elkaar op welke betekenis hun helden Argyris, Freire, Bion en Winnicott hechtten aan leren en ontwikkelen en hoe relevant dat heden ten dage is.

Literatuur die in de podcast genoemd wordt, of waar auteurs hun verhaal aan verbinden:
• Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over leren in
organisaties. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer
Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers, 74(5/6), 110-126
• Freire (1972) Pedagogie van de onderdrukten. Baarn: In den toren.
• Hek, J. van ‘t (2020). Freire, wie kent hem nog? M&O Tijdschrift voor Management en
Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden. Amsterdam: Boom Uitgevers, 74(5/6),
60-63
• Hek, J. van ‘t (in druk), Paolo Freire, kritische reflectie. In M. Ruijters en R.J. Simons
(red.), De canon van het leren. Amsterdam: Boom
• Kampen, J., Kloosterboer, P.P. en Moeskops, O.G.M. (2020). Organiseren en
veranderen als continue evolutie. Uitleiding bij het themanummer. M&O, tijdschrift
voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam:
Boom Uitgevers. 74(5/6), 127-131
• Moeskops, O.G.M. (2020), De manager als holding. Over Donald Winnicott en Wilfred
Bion. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze
Helden, #5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers. 74(5/6), 76-89

Spreker: Paul Kloosterboer Jaap van ’t Hek Odette Moeskops