[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Derde reeks #7 Ons vak tussen psychologie en sociologie

Ons vak tussen psychologie en sociologie

Ons vak tussen psychologie en sociologie, over  de trilogie Identiteit, Autoriteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe

 

Jaap, Paul en brechtje lazen de trilogie Identiteit, Autoriteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe, een Vlaamse psycholoog en psychoanalyticus die zijn ervaringen in de spreekkamer sociologisch duidt.

Identiteit ziet Verhaeghe als een doorlopend constructieproces van identificatie met – én seperatie van anderen. Je identiteit vormt zich in relatie tot het andere geslacht, de autoriteit, de gelijken en je eigen lichaam. Autoriteit heeft volgens Verhaeghe een drieledige structuur: de een, de ander en de bron van gezag/ autoriteit waar alle deelnemende partijen in geloven en zich vrijwillig aan onderwerpen. Functie van autoriteit is het regelen van verhoudingen tussen mensen – een maatschappij kan niet zonder autoriteit. Tot slot berust intimiteit in de eerste plaats op de relatie met jezelf en pas daarna op een relatie met anderen. De verhouding tot ons eigen lichaam legt niet alleen de basis voor intimiteit, maar ook voor onze mentale en lichamelijke gezondheid.

In deze podcast onderzoeken Paul, Jaap en Brechtje hoe de deze inzichten (kunnen) gebruiken in het vak van organiseren en veranderen, vanuit de gedachte dat organiseren en veranderen zich afspeelt tussen het individuele en sociologische niveau. Hoe kunnen we de inzichten over intimiteit benutten in onze rol als adviseur? Wat leert ons dit over de identiteit van een organisatie? Hoe verhouden individu, organisatie en maatschappij zich tot elkaar?

Sprekers: Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Brechtje Kessener

Genoemde literatuur:

Capra, F. & Luisi, P.L. (2014). The Systems View of Life. A Unifying Vision. Cambridge, Cambridge University Press.

Damasio A. (2019). Het gelijk van Spinoza. Vreugde, verdriet en het voelende brein. Wereldbibliotheek

Eoyang, G.H. & Holladay, R.J. (2013). Adaptive Action: Leveraging Uncertainty in Your Organization. Stanford, Stanford Business Books

Verhaeghe, P. (2012). Identiteit. Amsterdam, De Bezige Bij

Verhaeghe, P. (2013). Liefde in tijden van eenzaamheid. Over drift en verlangen. Amsterdam, De Bezige Bij

Verhaeghe, P. (2015). Autoriteit. Amsterdam, De Bezige Bij

Verhaeghe, P. (2018). Intimiteit. Amsterdam, De Bezige Bij

Verhaeghe, P. (2023). Onbehagen. Amsterdam, De Bezige Bij

Spreker: Brechtje Kessener Paul Kloosterboer Jaap van ’t Hek