[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Expeditie naar waarde, strategie ontdekken met professionals

Uitgave: 2011

Inhoud

Professionals en managers creëren waarde in hun dagelijkse praktijken. Voor klanten, collega’s, de organisatie en zichzelf. Om die waarde te vergroten hebben ze elkaar hard nodig, soms tegen wil en dank. De Expeditie naar Waarde voert naar klanten, belanghebbenden, professionele hotspots en andere inspiratiebronnen. Deze specifieke wijze van strategisch vernieuwen verbindt professionals en managers aan een gezamenlijke, waardevolle toekomst. Ze biedt werkprincipes voor: leiderschap, strategieteam, procesinrichting, interventies en verbinding met alle betrokkenen.

Bijdrage aan het vak

Dit proefschrift onderscheidt zich van de bestaande strategische ontdekkingsmethoden door:

  • Een consequente oriëntatie op (im)materiële waardecreatie, inclusief voor professionals.
  • Gecombineerd benutten van vier leer- en verandermotoren’: rationeel én emotioneel, individueel én collectief.
  • Een uitgekiende combinatie van leiden en leren.
  • Het combineren van voordelen van bestaande aanpakken combineren.