[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Derde reeks #8 Tijd voor tijd

Tijd voor tijd

In deze podcast nemen Leike, Jaap en Joris de tijd om te spreken over de rol die tijd speelt in het ambacht van adviseren, begeleiden en veranderen. Tijd is een fascinerend fenomeen: het is tegelijkertijd vanzelfsprekend aanwezig en toch merkwaardig ongezien. Wat brengt het om meer oog te hebben voor de tijd en temporele elementen in ons werk?

Aan de hand van het werk van Hartmut Rosa staan ze allereerst stil bij hoe tijd ons bepaalt in de huidige ‘versnellingsmaatschappij’. Ongeschreven temporele regels regeren ons dagelijkse doen en laten, zoals ‘tijd is geld’ of ‘benut je tijd efficiënt’. Zo moet alles voortdurend sneller en beter en raken we gevangen in een steeds verder ‘krimpend nu’.

Bewuster kijken naar tijd roept interessante vragen op over het handelen als begeleider en veranderaar. Aan de hand van het recente boek van Joris, De tijdgids, verkent het gesprek verder welke handelingsvraagstukken scherper in beeld komen. Wat bepaalt bijvoorbeeld hoe je speelt met tempo? Of: hoe begeleid je individuen en groepen op de tijdlijn van verleden, heden en toekomst? En tenslotte: kunnen we wijzer worden over timing, het aanvoelen van het juiste moment?
Literatuur
• Brenninkmeijer, J.H. (2023). De tijdgids. De wezenlijke rol van tijd in coachende gesprekken.
• Rosa, H. (2013). Leven in tijden van versnelling; een pleidooi voor resonantie. Amsterdam: Boom
• Scherpenisse, J. (2019). Tucht van de tijd. Over het tijdigen van bestuur en beleid. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
• Tongeren, P. van (2023). Identi-tijd. Tussen toekomst en verleden. Prometheus.

Spreker: Joris Brenninkmeijer Leike van Oss Jaap van ’t Hek