[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Eerste reeks # 8 Zelforganisatie 1

In Ambachtsschoolpodcast #8 verkennen Gert-Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie.

Literatuur over zelforganisatie en zelfsturing die je mogelijk interesseert:

  • Capra, F. & Luisi, P.L. (2014). The systems view of life. A unifying vision. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Kampen, J., Kloosterboer, P.P. en Moeskops, O.G.M. (2020). Organiseren en veranderen als continue evolutie. Uitleiding bij het themanummer. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers. 74(5/6), 127-131
  • Kessener, B. (2019). Luc hoebeke: ‘Wat als we de dagelijkse praktijk eens serieus namen?’ In: Kessener, B en L. Van Oss. Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen. Deventer, p 229-247
  • Kessener, B. (2020). Hoe(zo) management? Beer, Jaques en Hoebeke over de waarde van hiërarchie. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers. 74(5/6), 44-59
  • Moeskops, O.G.M. (2020), De manager als holding. Over Donald Winnicott en Wilfred Bion. M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam: Boom Uitgevers. 74(5/6), 76-89
  • Negt, O. & Kluge, A. (1981). Geschichte und Eigensinn. Frankfurt am Main: Zweitausendeins. Zie in bijzonder hoofdstuk 2 ‘Selbstregulierung als Natureigenschaft’. Een Nederlandse uitgave verschijnt in 2022 bij Boom.
  • Trist, E. (1981). The evolution of socio-technical systems. A conceptual framework and an action research program. Toronto: Ontario Ministry of Labour.
  • Schuiling, G.J. (2008). Zelf sturend – let op de spatie! M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 62 (3/4), 113-136.
Spreker: Gertjan Schuiling Brechtje Kessener Odette Moeskops