[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Gertjan Schuiling

Gertjan pendelt tussen praktijk en theorie. Hij ondersteunt managers die samenwerkingsmoeilijkheden willen oplossen in hun organisatie. Hij werkt samen met lectoren in de vernieuwing van het HBO door praktijkgericht onderzoek. Hij begeleidt praktijkprofessionals in de leergang ‘Actieonderzoek voor veranderaars’ aan de Vrije Universiteit. In al deze activiteiten is hij erop gericht de gezamenlijke taak helder te krijgen, bij ieder individu te peilen welke bijdrage als zinvol wordt ervaren en momenten in te lassen waarop spanningen en dwarszittende irritaties besproken kunnen worden.

Zijn boek ‘De chemie van organisatieverandering’ kreeg de publieksprijs van de OOA in 2003. Internationaal publiceert hij over actieonderzoek. Filosofisch ligt zijn hart bij de kritische theorie. Want hun draaien en keren van begrippen maakt je vrij in het geven van een gelukkige wending aan werksituaties. Hij werkte aan de UvA, Twynstra Gudde, Gist-Brocades, DSM, HAN en VU Amsterdam. Thans werkt hij vanuit Thierry & Schuiling.

Gertjans wetenschappelijke publicaties zijn te vinden op Google Scholar

I: www.tslearning.nl

E: gertjan@tslearning.nl

M: +31 6 20446063

Activiteiten:

Blogs:

Podcasts: