[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Eerste reeks # 9 Zelforganisatie 2

In Ambachtsschoolpodcast #9 onderzoeken Gert Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener de
relatie tussen zelforganisatie en hiërarchie: niet alleen op ontwerp, maar juist ook op emotioneel-relationele
aspecten ervan.

Literatuur over zelforganisatie en zelfsturing die je mogelijk interesseert:
• Kessener, B. (2020). Hoe(zo) management? Beer, Jaques en Hoebeke over de waarde van hiërarchie. M&O,
tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam: Boom
Uitgevers. 74(5/6), 44-59
• Kessener, B. (2019). Luc Hoebeke: ‘Wat als we de dagelijkse praktijk eens serieus namen?’ In: Kessener, B
en L. Van Oss. Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen. Vakmedianet,
Deventer, 2019, ISBN 9789462762596, p 229-247
• Kuipers, H. Zelforganisatie als ontwerpprincipe. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
deeltijds hoogleraar in de sociotechnische organisatieanalyse aan de Technische Universiteit Eindhoven op
16 mei 1989.
• Langston, R. (2015). ‘Das ist die umgekehrte Flaschenpost. Ein montiertes Interview met Oskar Negt und
Alexander Kluge. In Alexander Kluge-Jahrbuch 2, 47-76.
• Lohr, K., Hilbrich, R. & Peetz, T. (2011). Autonomy – Control – “Eigensinn” – German education workers
and organizational reform. Paper prepared for the Labour Process Conference, Leeds 05.-07.04.2011
• McMorland, J. (2005) Are you big enough for your job? Is your job big enough for you? Exploring Levels of
Work in organisations. Business Review, Volume 7 no 2 p 75-83. . University of Auckland.
• Moeskops, O.G.M. (2014). Vanzelfzwijgend. Over veel voorkomende patronen in teams. In: Doorbreken
van organisatiepatronen. Amsterdam: RoodPurper, p. 153-185.
• Moeskops, O.G.M. (2020), De manager als holding. Over Donald Winnicott en Wilfred Bion. M&O,
tijdschrift voor Management & Organisatie, Themanummer Tijdloze Helden, #5/6. Amsterdam: Boom
Uitgevers. 74(5/6), 76-89
• Naikar, N. & Elix, B. (2019). Designing for self-organisation in sociotechnical systems: resilience
engineering, cognitive work analysis, and the diagram of work organisation possibilities. Cognition,
Technology & Work, 23:23-37.
• Pasmore, W., Winby, S., Mohrman, S.A. & Vanasse, R. (2019). Reflections: Sociotechnical Systems Design
and Organization Change. Journal of Change Management, 19:2, 67-85.
• Schuiling, G.J. & Thierry, E.M. (2013). Leiderschapsontwikkeling bij zelfsturing. Opleiding &
Ontwikkeling, nr. 6, 12-18.
• Schuiling, G.J. (2021). Balanceerwerk tussen innerlijke navigatie en taaknavigatie. Onder revisie na review
door M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie.
• Trist, E.L. & Bamforth, K.W. (1951). Some societal and psychological consequences of the longwall method
of coal-getting: an examination of the psychological situation and defences of a work group in relation to
the social structure and technological content of the work system. Human Relations, 4 (3), 3-38.
Luisteren
• Talking about organizations podcast (2017), Sociotechnical systems – Trist and Bamforth, part 1 en 2,
aflevering 34 en 35, 18 en 25 sept

Spreker: Gertjan Schuiling Brechtje Kessener Odette Moeskops