[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Tweede reeks # 9 Discours

Brechtje Kessener, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops bespreken hoe een enkel woord een discours kan oproepen. Ze onderzoeken welke wereld(en) er achter woorden schuil kunnen gaan en dat je discours weliswaar kunt expliciteren en deconstrueren maar er desondanks niet van afkomt.
‘Er zijn overal tolken. Ieder van hen spreekt zijn eigen taal, zelf al weet hij iets van de taal van de ander. De listen van der tolk hebben alle ruimte en zijn eigen belang vergeet hij niet.’
Derrida

Meer weten?
• Binet L., (2016), De zevende functie van taal. Meulenhoff boekerij bv
• Brink H.M., (2016), Dijk. Amsterdam, Uitgeverij Augustus.
• Moeskops O.G.M. (in voorbereiding), Wat doet het je doen? Interveniëren in gestolde
betekenisgeving.
• Moeskops O.G.M., (2016), Jongleren met identificatie. Over meervoudige partijdigheid. In: M&O
Tijdschrift voor Management en organisatie 70 (6), 61-78
• Ooijen van M. (2017) e.a. Imperfecte adviseur. Persoonlijke verhalen over het werk. Kessel &
Smit – Utrecht
• Oss L. van en J.M. van ’t Hek. Ondertussen in de organisatie. (2012). Amsterdam. Mediawerf
Uitgevers

Spreker: Brechtje Kessener Jaap van ’t Hek Odette Moeskops