[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Onze podcasts

Derde reeks # 6, Hoe doen jullie hier eigenlijk woede?

Hoe doen jullie hier eigenlijk woede?

Odette, Marijke en Martijn lazen Transforming Emotion van Glenda Fredman en waren onder de indruk. Fredman pleit voor een contextuele en relationele aanpak, een narratieve systeembenadering. Deze benadering staat haaks op hoe we in het algemeen in emoties interveniëren en op aannames dat emoties van binnen zitten, aan de buitenkant te herkennen zijn en dat... Lees verder »

Derde reeks # 2: Emoties deel 1: vanzelfsprekendheden over emoties betwijfelen

Over Lisa Barrett Feldman en Batja Mesquita

Odette Moeskops en Rob van Es lazen twee recente studies naar emoties. Het werk van hersenonderzoeker/psycholoog Lisa Barrett Feldman (‘How emotions are made’) en dat van cultuuronderzoeker/psycholoog Batja Mesquita (‘Between us’). Ze bespreken in de podcast dat ze onder de indruk waren van de inzichten ze opdeden, hoe het onderzoek ze aan het denken zet... Lees verder »

Tweede reeks # 12 Waarachtigheid

Soms zijn er van die woorden die helpen betekenis te geven aan wat je ervaart en meemaakt. Waarachtigheid is zo’n woord. Alicja Gescinska schreef er een boekje over dat klein is en close reading verdient. In deze podcast pellen Odette Moeskops, Ina Ahuis en Marjorieke Glaudemans met behulp van de inzichten van Gescinska het begrip... Lees verder »

Tweede reeks # 7 Verhalen achter emoties

Rob van Es en Odette Moeskops hebben niet zoveel met ‘stiff upper lip’. In ambachtsschoolpodcast #7 exploreren ze wat maakt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat emoties meedoen in organisatievraagstukken. Meer weten? • Es, R. van (2020), Emotionele integriteit. De onderstroom van professionele ethiek, Boom: Amsterdam. • Es, R. van (2021) Ethiek: emoties &... Lees verder »

Tweede reeks # 5 Diagnose

In tijden dat we weinig zeker weten, gaan Danielle Zandee, Odette Moeskops en Jaap van ’t Hek vers van de lever los op het thema ‘Diagnose’. Er blijken fikse verschillen in opvatting over wat het beste is dat te doen staat. Literatuur: Anderson, D. L. (2020, 5th). Organization Development: The process of leading organizational change. Sage. Es,... Lees verder »

Tweede reeks # 2 Reflecteren

In deze podcast bespreken Paul Kloosterboer, Odette Moeskops en Gertjan Schuiling hoe zij heden ten dage werken met de begrippen ‘reflection-in-action’ en ‘reflection-on-action” van Donald Schön en ontdekken de enorme evolutie die deze begrippen de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt. Wil je meer lezen over de achtergronden van deze podcast? Hierbij wat literatuurtips – Kloosterboer,... Lees verder »

Eerste reeks # 9 Zelforganisatie 2

In Ambachtsschoolpodcast #9 onderzoeken Gert Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener de relatie tussen zelforganisatie en hiërarchie: niet alleen op ontwerp, maar juist ook op emotioneel-relationele aspecten ervan. Literatuur over zelforganisatie en zelfsturing die je mogelijk interesseert: • Kessener, B. (2020). Hoe(zo) management? Beer, Jaques en Hoebeke over de waarde van hiërarchie. M&O, tijdschrift... Lees verder »

Eerste reeks # 8 Zelforganisatie 1

In Ambachtsschoolpodcast #8 verkennen Gert-Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie. Literatuur over zelforganisatie en zelfsturing die je mogelijk interesseert: Capra, F. & Luisi, P.L. (2014). The systems view of life. A unifying vision. Cambridge: Cambridge... Lees verder »

Eerste reeks # 7 Circulariteit

In Ambachtsschoolpodcast #7 spreken Odette Moeskops, Paul Kloosterboer en Jaap van ’t Hek over wat maakt dat het onderkennen van circulariteit een hefboom is voor verandering, maar gemakkelijker is gezegd dan is gedaan. Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de podcast: • Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over... Lees verder »

Eerste reeks # 2 Emotie en ratio

In Podcast #2 verkennen Jaap van ’t Hek, Odette Moeskops en Paul Kloosterboer naar aanleiding van wat zij schreven over Argyris, Freire en Bion hoe emotie en ratio zich tot elkaar verhouden. Het is een gesprek waarin veel de revue passeert en dat nog lang niet af is. Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de... Lees verder »

Eerste reeks # 1 Leren en ontwikkelen

In Podcast#1 bevragen Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops elkaar op welke betekenis hun helden Argyris, Freire, Bion en Winnicott hechtten aan leren en ontwikkelen en hoe relevant dat heden ten dage is. Literatuur die in de podcast genoemd wordt, of waar auteurs hun verhaal aan verbinden: • Ahuis, I. en Kloosterboer,... Lees verder »