[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Onze podcasts

Derde reeks #7 Ons vak tussen psychologie en sociologie

Ons vak tussen psychologie en sociologie

Ons vak tussen psychologie en sociologie, over  de trilogie Identiteit, Autoriteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe   Jaap, Paul en brechtje lazen de trilogie Identiteit, Autoriteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe, een Vlaamse psycholoog en psychoanalyticus die zijn ervaringen in de spreekkamer sociologisch duidt. Identiteit ziet Verhaeghe als een doorlopend constructieproces van identificatie met –... Lees verder »

Derde reeks # 3 De uitvinder van de natuur

Over Alexander van Humboldt, beschreven door Andrea Wulf

In deze derde ambachtsschoolpodcast spreken Marije van den Berg en Jaap van ’t Hek met elkaar over het boek van Andrea Wulf: De uitvinder van de natuur, het avontuurlijke leven van Alexander von Humboldt. Von Humboldt begreep twee eeuwen geleden al dat de natuur zich niet buiten ons bevindt, maar dat we er onlosmakelijk deel... Lees verder »

Derde reeks # 1: Vervreemding en Resonantie

Over Hartmut Rosa

In deze eerste Ambachtsschoolpodcast bespreken Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Leike van Oss de boeken van Hartmut Rosa. In zijn werk onderzoekt deze Duitse socioloog oorzaken voor vervreemding en verstomming van de maatschappij. Zijn zoektocht voert langs een analyse van de ontwikkeling van de moderniteit en hoe deze naast veel positieve effecten ook... Lees verder »

Tweede reeks # 10 Vloeibare resonantie

In podcast nummer 10 verkennen Jaap van ’t Hek, Tijn Ponjee en Paul Kloosterboer hun fascinaties voor het begrip ‘resoneren’. Als resoneren gaat over jouw ‘trillingen’ in je relatie tot de wereld, over welke trillingen en welke werelden hebben we het dan? Zijn emoties ook resonanties? En wat betekent resoneren in deze tijden van vloeibare... Lees verder »

Tweede reeks # 9 Discours

Brechtje Kessener, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops bespreken hoe een enkel woord een discours kan oproepen. Ze onderzoeken welke wereld(en) er achter woorden schuil kunnen gaan en dat je discours weliswaar kunt expliciteren en deconstrueren maar er desondanks niet van afkomt. ‘Er zijn overal tolken. Ieder van hen spreekt zijn eigen taal, zelf... Lees verder »

Tweede reeks # 5 Diagnose

In tijden dat we weinig zeker weten, gaan Danielle Zandee, Odette Moeskops en Jaap van ’t Hek vers van de lever los op het thema ‘Diagnose’. Er blijken fikse verschillen in opvatting over wat het beste is dat te doen staat. Literatuur: Anderson, D. L. (2020, 5th). Organization Development: The process of leading organizational change. Sage. Es,... Lees verder »

Tweede reeks # 4 Vloeibaar

In de vierde podcast zoeken Ina Ahuis, Paul Kloosterboer, Marco de Witte en Jaap van ’t Hek naar wat houvast in organisaties kan bieden in vloeibare tijden. Het werd een (onder)zoekend gesprek, nog lang niet ‘af’, dat nieuwsgierig maakt naar meer ….... Lees verder »

Tweede reeks # 1 Eenzaamheid en vervreemding

In de eerste podcast van een nieuwe reeks bespreken Marijke Spanjersberg, Jaap van ’t Hek en Leike van Oss de boeken Eenzaamheid van Noreena Herz en Leven in tijden van versnelling van Hartmut Rosa. Het geeft te denken.... Lees verder »

Eerste reeks # 7 Circulariteit

In Ambachtsschoolpodcast #7 spreken Odette Moeskops, Paul Kloosterboer en Jaap van ’t Hek over wat maakt dat het onderkennen van circulariteit een hefboom is voor verandering, maar gemakkelijker is gezegd dan is gedaan. Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de podcast: • Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over... Lees verder »

Eerste reeks # 5 De activistische adviseur

Marjorieke Glaudemans, Jaap van ’t Hek en Paul Kloosterboer bespreken in de Ambachtsschoolpodcast #5 het activistische gehalte van hun helden Macy, Freire en Argyris en wat onze huidige tijd aan activisme vraagt van onderzoekers en adviseurs in organisaties.   Meer lezen? • Ahuis, I. en Kloosterboer, P.P (2020). Het ambacht van Argyris: over leren in organisaties.... Lees verder »

Eerste reeks # 4 Spelregels

Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. In podcast nummer 4 van de Ambachtsschool verkennen Marijke Spanjersberg, Brechtje Kessener en Jaap van ’t Hek hoe zij en hun helden naar dit fenomeen kijken. Wil je meer lezen over het onderwerp? • Beer, S. (1985). Diagnosing... Lees verder »

Eerste reeks # 2 Emotie en ratio

In Podcast #2 verkennen Jaap van ’t Hek, Odette Moeskops en Paul Kloosterboer naar aanleiding van wat zij schreven over Argyris, Freire en Bion hoe emotie en ratio zich tot elkaar verhouden. Het is een gesprek waarin veel de revue passeert en dat nog lang niet af is. Boeken en artikelen waar naar verwezen werd in de... Lees verder »

Eerste reeks # 1 Leren en ontwikkelen

In Podcast#1 bevragen Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops elkaar op welke betekenis hun helden Argyris, Freire, Bion en Winnicott hechtten aan leren en ontwikkelen en hoe relevant dat heden ten dage is. Literatuur die in de podcast genoemd wordt, of waar auteurs hun verhaal aan verbinden: • Ahuis, I. en Kloosterboer,... Lees verder »