[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Marije van den Berg

Marije werkt aan gemeenschapskracht en het bestuur dat daarvoor nodig is. Ze werkt als  onderzoeker, procesbegeleider en adviseur, en maakt boeken, essays en podcasts. Ze probeert een productieve mix te maken van ambitie, compassie, precisie, ontregeling, staatsrecht en vrolijkheid. Haar motto: whatever the problem, community is the answer (en ja, dat is van Margaret Wheatley).

Haar werkterrein is het publieke domein, het liefst lokaal en samen met actieve bewoners. De combinatie van betaalde klussen in het politieke, bestuurlijke of organisatorische combineert ze met onbezoldigde onderzoeken en actie in de gemeenschap. In die laatste hoedanigheid was ze de oprichter van Energiefixers071, bracht ze ooit alle geldstromen in het basisonderwijs in beeld en werkt ze samen met een bewonersorganisatie aan nieuwe sturingsmodellen voor een gemeente. Ook is ze vice-voorzitter van de Rekenkamer Leiden en Leiderdorp.

Marije schreef Stop. Stopstrategie voor organisaties (2020) en De beleidsbubbel, En hoe we die liefdevol leeg laten lopen (2023) en is bezig met een nieuw boek samen met Nico Groen. De werktitel is Je bent niet de baas, maar je moet er wel iets mee en gaat onder meer over positie kiezen. Dat verschijnt in de loop van 2024.

www.democratieinuitvoering.nl

Eigen podcast  Democratie in uitvoering: https://app.springcast.fm/podcast/democratieinuitvoering

Boeken:

Podcasts: