[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Eerste reeks # 4 Spelregels

Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. In podcast nummer 4 van de Ambachtsschool verkennen Marijke Spanjersberg, Brechtje Kessener en Jaap van ’t Hek hoe zij en hun helden naar dit fenomeen kijken.

Wil je meer lezen over het onderwerp?
• Beer, S. (1985). Diagnosing the system for organizations. Chichester: Wiley.
• Hoebeke, L. (1994). Making worksystems better: a practitioner’s reflections. Chichester: Wiley.
• Jaques, E. (1990). Requisite organization. A total system for effective managerial organization and
managerial leadership for the 21st century. Gloucester, MA: Cason Hall.
• Emmering, M. en A.F.M.Wierdsma, Een cybernetische ingang naar organisationeel leren: alternatieve
begrippen voor het herdenken van organiseren. M&O nr 2, 2004.
• Freire, P. (1972) Pedagogie van de onderdrukten. Baarn: In den toren.
• Hek, J. van ‘t (2020). Freire, wie kent hem nog? In: M&O Tijdloze Helden nr 5-6 2020
• Hek, J. van ‘t (in druk), Paolo Freire, kritische reflectie. In M. Ruijters en R.J. Simons (red.), De canon
van het leren. Amsterdam: Boom
• Kessener, B (2020). Hoe(zo) management? In: M&O Tijdloze Helden nr 5-6 2020
• Spanjersberg, M. (2020) Het streven naar geluk kan en mag niet onze taak zijn; in gesprek met Paul
Watzlawick. In: M&O Tijdloze Helden nr 5-6 2020
• Wierdsma, A.F.M. (2014). Vrij-moedig positie kiezen, moreel leiderschap in vitale netwerken.
Breukelen: Nyenrode Business Universiteit.
• Swieringa J. en Wierdsma A.F.M. (1990). Op weg naar een lerende organisatie. Groningen: Wolters-
Noordhoff.
• Watzlawick P., J. Helmick Beavin en D.J. Jackson (1975). De pragmatische aspecten van de menselijke
communicatie. Deventer: van Loghum Slaterus.
• Watzlawick P., J.H. Weakland en R. Fish. (1987). Het kan anders; over het onderkennen en oplossen van
menselijke problemen. Deventer: van Loghum Slaterus.

Spreker: Brechtje Kessener Marijke Spanjersberg Jaap van ’t Hek