[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Vanzelfzwijgend

Uitgave: 2024

Inhoud

Organisatiepatronen ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Dat kan ze tot overlever maken. Ondanks interventies is er kans dat ze vroeg of laat opnieuw de kop opsteken. Kennelijk krijgt een organisatiepatroon dan op andere wijze brandstof of zijn er minder zichtbare verknopingen. Aan een enkel draadje trekken is niet voldoende: analyse van systeemdynamiek is nodig.

Vanzelfzwijgend gaat over een minder belichte – maar invloedrijke – kant van systeemdynamiek: de impact van emoties op wat vastzit in patronen.
Het is een methodisch boek, voor wie diagnosticeert en intervenieert in organisatievraagstukken. Het is bestemd voor wie eerst wil doorgronden alvorens te interveniëren, voor wie nieuwe aanknopingspunten zoekt als interventies onvoldoende (blijvend) blijken te helpen of het vraagstuk niet diep (genoeg) raken. Het boek is bovendien bedoeld voor wie meer vat wil krijgen op de soms onweerstaanbare krachten die op de eigen rol of op een vraagstuk inwerken.

Vanzelfzwijgend gaat over de emotionele logica van organisatiepatronen, met het accent op wat zich tussen mensen afspeelt en wordt getriggerd door systeemdynamiek. Het boek is rijk aan voorbeelden, casuïstiek en biedt een breed palet aan invalshoeken: uiteenlopend van de analyse van vastgelopen veranderingsprocessen, de dynamiek van wegkijken, de rol van bruggenbouwen tot interventies in gestolde verhalen en vanzelfsprekendheden.

Bijdrage aan het vak

Moeskops werkt in de traditie van het systeempsychodynamisch perspectief omdat dit taal, concepten en interventieaangrijpingspunten geeft voor het doorbreken van terugkerende patronen in organisatievraagstukken.

Meer informatie: Vanzelfzwijgend