[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Doorbreken van organisatiepatronen

Uitgave: 2014

Inhoud

Iedere organisatie heeft een herkenbare rationele logica. Maar in iedere organisatie komt daarnaast een veel minder zichtbare emotionele logica voor. Een onderstroom met geheel eigen wetmatigheden. Hierin kunnen zich patronen vormen die het organisatieleven productief maken, maar die organisaties ook gevangen kunnen houden in gedrag dat door (bijna) niemand wordt gewenst. Concepten uit de psychoanalyse en de systeemtheorie bieden een ‘systeempsychodynamisch’ perspectief. Ze vormen een kader dat behulpzaam is bij het identificeren van patronen, bij het diagnosticeren van de organisatiesituaties waarin ze voorkomen en bij interventies om gewenste situaties te bestendigen en ongewenste te helpen voorkomen of beëindigen.

Bijdrage aan het vak

Moeskops beschrijft de traditie van het systeempsychodynamisch perspectief en introduceert verschillende theoretische kernconcepten. Ze schetst veel voorkomende patronen in praktijksituaties, zoals het daadkrachtpatroon, het draagvlakpatroon, het interactieve patroon, het sandwichpatroon en het patroon ‘wegkijken’.