[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

De tijdgids

Uitgave: 2023

Inhoud

Tijd is een even invloedrijk als ongezien element van ons bestaan. In alles wat we denken, voelen en doen speelt tijd een rol, maar merkwaardig genoeg staan we daar zelden bij stil.
Dit boek onderzoekt de talloze manieren waarop tijd betekenis heeft in het coachgesprek. Wat betekent tijd voor jou als begeleider? Hoe werk je met allerlei tijdsaspecten, zoals de kloktijd, de ervaren tijd, tijdsverloop, tempo of timing? De tijdgids inspireert om met frisse ogen te kijken naar de manier waarop je in individuele begeleiding te werk gaat.

Bijdrage aan het vak

Het boek draagt bij aan de individueel begeleidingskundige praktijk. Het bespreekt de manier waarop je een ander begeleidt in een reflectief gesprek.

Op wiens schouders?

Het boek staat op de schouders van een breed palet van filosofen, psychologen, schrijvers en dichters. Belangrijke inspiratiebron: het prachtige proefschrift van Jorren Scherpenisse, De tucht van de tijd.

Meer informatie: De tijdgids