[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Tussentaal

Uitgave: 2022

Inhoud

Tussentaal is een kritische reflectie op het gebruik van internaliserende en psychologiserende taal als uitdrukking van het dominante paradigma dat de oplossing voor het probleem in het individu zelf besloten ligt. Het boek is een pleidooi en een handreiking om onze taal te verrijken met relationele taal. In totaal passeren negen vormen van Tussentaal de revue, gelardeerd met vele praktische voorbeelden. Opdat we het zicht niet verliezen op wat zich tussen ons afspeelt.

Bijdrage aan het vak

Het boek werpt de kritische vraag op wat wij als professionals met elkaar produceren met al die aandacht voor de binnenkant van de werkende mens. Hoeveel openheid mag je in een context van macht van iemand verlangen? En is het eigenlijk wel mogelijk om te investeren in heling en ontwikkeling, zonder dat er tegelijkertijd al te hoge – en veelal impliciete – normen en verwachtingen ontstaan over waartoe de mens in staat is?

Op wiens schouders?

Tussentaal vindt zijn belangrijkste inspiratiebronnen in de systeembenadering in het algemeen en in de systeemtherapie en de narratieve systeembenadering in het bijzonder.

Meer informatie: Tussentaal