[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Systeemdenken in de praktijk

Uitgave: 2022

Auteurs: Marijke Spanjersberg, A. van den Hoek A., E. Veldhuijzen van Zanten, en R. van Wingerden, R.

Inhoud

Dit boek gaat over de toepassing van systeemtherapeutische principes en interventies in organisatieadvieswerk. Aan de hand van herkenbare praktijkverhalen wordt beschreven hoe er weer beweging kan komen in vastgelopen samenwerking, hoe er in plaats van improductieve discussies vol spanning en strijd weer ruimte kan komen voor de inhoud. De bijbehorende demonstratiefilm met systeemtherapeut Joep Choy in de hoofdrol laat zien hoe stagnerende patronen ontregeld kunnen worden en hoe interventies op de plattegrond van de onderlinge verhoudingen er in de praktijk uitzien.

Bijdrage aan het vak

Het is een praktijkboek om te leren werken met interventies uit de systeemtherapeutische benadering die ook in werksituaties toepasbaar zijn.

Op wiens schouders?

Het systeemtherapeutische gedachtegoed is oorspronkelijk ontwikkeld door het Mental Research Institute (Palo Alto, Californië) waar grote systeemdenkers als Bateson, Watzlawick e.a. aan verbonden waren. In Nederland is Joep Choy degene geweest die dit gedachtegoed bruikbaar heeft gemaakt voor organisatievraagstukken.