[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

ONveranderbaarheid van organisaties

Uitgave: 2008

Inhoud

Organisaties veranderen. En organisaties veranderen soms ook niet, of niet precies zoals we dat zouden willen. Als een verandering niet lukt, is dat meestal de reden om een nieuwe verandering te beginnen, of een andere aanpak te kiezen. Het is zelden reden om eens stil te staan bij waarom het blijft zoals het was, of niet wordt zoals men wil.

Onveranderbaarheid van organisaties gaat over de grenzen van veranderbaarheid. Wat maakt dat organisaties zich niet zomaar laten veranderen? De auteurs laten zich inspireren door vooraanstaande wetenschappers uit acht andere vakgebieden, van taalkunde tot filosofie. Ze komen tot de conclusie dat de onveranderbare kant essentieel is voor het voortbestaan van organisaties.

Bijdrage aan het vak

Het boek is een eerste poging om niet te kijken naar hoe organisaties veranderen, of hoe je mensen daarin mee kunt nemen, maar dat het zoeklicht richt op het vermogen van organisaties om zichzelf te blijven onder veranderende omstandigheden, en wat dat vermogen betekent voor organisatieverandering.

Op wiens schouders?

In dit boek staan we in het bijzonder op de schouders van Karl Weick en Berger & Luckman. Met hun sociaal constructivistische denken laten zij zien dat we organiseren om continuïteit en robuustheid te creëren, waarbij routinevorming ervoor zorgt dat het werk energiezuinig kan worden gedaan.