[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Onmacht in samenleving en organisatie

Uitgave: 2020

Inhoud

Onmacht is improductief en destructief, niemand wil het en toch sijpelt het onze samenleving en organisaties binnen. Het boek gaat over die onmacht; ons onvermogen om grip te krijgen op ons onvermogen. Onmacht is niet alleen een ervaring die mensen wanhopig maakt, ook bestuurders en managers slagen er vaak niet in die onmacht op te lossen; soms maken zij het erger.

Onmacht is niet zomaar weg te krijgen. We produceren het zelf door hoe we organiseren, veranderen, samenwerken, denken en doen. Omdat we het zelf creëren, kunnen we ook iets doen aan de oplossing.

Het boek maakt een analyse van Onmacht in organisaties en maatschappij, gaat op zoek naar de bronnen ervan, biedt inzicht in onze eigen bijdrage eraan en biedt een perspectief met onmachtreducerende werkwijzen.

Bijdrage aan het vak

Dit boek verkent een begrip dat iedereen in organisaties kent: Onmacht. Er is veel literatuur over macht en soms staat ook het woord onmacht in de titel: als het omgekeerde van macht. Volgens de auteurs is Onmacht veel meer dan het ontbreken van macht, het is een gebied waarin alle handelen tevergeefs lijkt.

Op wiens schouders?

Voor dit boek stonden de auteurs op de schouders van onder andere Paul Verhaeghe die de vereenzamende individualisering thematiseerde, Herman Tjeenk Willink die in een dun boekje scherp analyseerde hoe onze democratische rechtsorde van zijn betrouwbaarheid werd ontdaan, Hans Achterhuis die ‘de vrije markt’ analyseerde op zijn consequenties en Marijke Spanjersberg die onmacht in relaties scherp observeert.