[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Onderweg, pragmatisch veranderen in robuuste organisaties

Uitgave: 2014

 

“Boek van het Jaar 2014” volgens de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs.

Inhoud

In Onderweg beschrijven de auteurs hoe duurzame verandering in robuuste organisaties mogelijk is. Robuuste organisaties laten zich niet zomaar veranderen. De sleutel om dat te realiseren, ligt in het pragmatisch vermogen waarover de organisatie zelf al beschikt. Het boek beschrijft hoe mensen in de organisatie hun eigen werkpraktijk organiseren en veranderen, en hoe je in je veranderstrategie hierop kunt aansluiten. De lezer krijgt inzicht in het maken van de vertaling van de abstractie waarmee iedere geplande verandering begint, naar het daadwerkelijk anders handelen van mensen.

De bijlage van het boek bevat meer dan veertig checklists en oefeningen waarmee de pragmatische veranderaar direct uit de voeten kan.

Bijdrage aan het vak

Dit boek is een klassiek boek over veranderen. Maar geen boek over maakbaarheid. Veranderen is bovenal beschreven als een proces waarin degenen die de verandering moeten realiseren, daar stap voor stap in worden geholpen. Vooruit, maar soms ook even achteruit of opzij.

Op wiens schouders?

De filosoof William James was een van grondleggers van het pragmatisme en het radicaal empirisme. In deze filosofie is de waarheid te vinden ‘in wat werkt’. Om te begrijpen hoe verandering werkt is het dus goed om heel precies te kijken wat werkt en wat dat niet doet. Dat is nogal wat in de veranderkunde, een wereld waar de wens nogal eens de vader van de gedachte is. Het pragmatisme dwingt tot bescheidenheid, tot kleine stapjes, tot erkennen dat veel niet lukt en doet een beroep op wat vanzelf al in gang is gezet, op wat past in hoe het hier werkt.