[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

NIEUWE MAAKBAARHEID Doelgericht veranderen in bedrijf en samenleving in de 21e eeuw

Uitgave: 2008

Redactie: Brechtje Kessener ,Ben Dankbaar en Jaap Boonstra

Inhoud

In de afgelopen 25 jaar was marktwerking de toverformule waarmee maatschappelijke problemen moesten worden aangepakt. Het vertrouwen in de overheid is sterk afgenomen. Maar de opbrengsten van marktwerking vallen tegen. Marktwerking in de zorg leidde tot méér in plaats van minder bureaucratie. Vrijheid op de financiële markten heeft geleid tot chaos. Krijgt de overheid opnieuw een centrale rol bij de aanpak van maatschappelijke problemen? Zijn we weer terug bij de maakbaarheid van de jaren zeventig? Of zijn er nu andere opties? Managers en consultants zoeken voortdurend de grenzen op van de maakbaarheid van menselijk gedrag. De nieuwste ideeën over maakbaarheid in bedrijven zijn mogelijk breder toepasbaar.

Bijdrage aan het vak

In dit boek schrijven 24 gerenommeerde organisatieprofessionals en veranderkundigen over sturing en geplande verandering in ondernemingen en in de samenleving. Hun bedrijfs- en bestuurskundige inzichten geven een interessante kijk op nieuwe vormen van maakbaarheid in de 21ste eeuw.