[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Je zal er maar werken. Organiseren begrijpen, organisaties ontwerpen.

Uitgave: 2024

inhoud

Organiseren van je organisatie. In een dynamische tijd wil je robuust zijn èn adaptief reageren. Je wil je klanten en eigenaren bedienen, maar ook de juiste werknemers binnen boord halen en houden. Je wil goed samenwerken met je netwerk van partners. Hoe pak je dat aan? Met welk organisatieontwerp breng je je organisatie verder?

Dit boek biedt een unieke wijze van het ontwerpen van organisaties. Uniek omdat het bestaande ontwerpmethoden samenbrengt en verbindt. Het biedt een werkwijze om de organisatie vanuit de behoeften van de verschillende belanghebbenden methodisch vorm te geven. Dit boek biedt:
• Een heldere uitwerking van organisatiekundige modellen en concepten
• Inzicht in de relaties tussen organisatiestructuur, -architectuur en -cultuur
• Een methode om de organisatie methodisch en integraal te (her)ontwerpen
• Illustratieve voorbeeldcases

Daarmee is het boek een must-read voor:
• bestuurders, managers en beleidsmedewerkers die via hun handelen en beslissingen voortdurend het organisatieontwerp beïnvloeden;
• organisatieadviseurs en verandermanagers wiens werk direct of indirect draait om organisatieontwerp;
• studenten organisatiekunde, veranderkunde etc. met ambities voor deze beroepen.

Bijdrage aan het vak

Het boek neemt je stap voor stap mee in het ambacht van organiseren. Het verbindt e integreert bestaande ontwerpmethoden. V anuit een mooi uitgewerkt theoretisch fundament biedt het praktische handvatten voor weerbarstige ontwerpvraagstukken. Als lezer wordt je geholpen om de relevante vragen te stellen en doordachte keuzes te maken.