[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Verschil maken in kwesties die er toe doen

15 juni 2018
Auteur(s): Odette Moeskops

Tegenspraak is een groot maatschappelijk goed. Ik deed daarom recentelijk onderzoek naar tegenspraak door de top van de publieke sector. Omdat het onderwerp mij puzzelde en fascineerde, vooral het moment wanneer de top zelf in eigen kring, in de positie van (willen) tegenspreken komt. Het onderzoek leidde tot bijzondere, boeiende en open gesprekken die als rode draad bleken te hebben: “verschil maken in kwesties die er toe doen”.

Er zijn voor mij als organisatieadviseur verschillende manieren om zelf te blijven leren en ontwikkelen: onderzoek doen is er daar een van. Mijn andere manieren zijn: vakliteratuur bijhouden (lezen of via podcast), een opleiding volgen (onderhanden: een leergang over de narratieve systeembenadering, die ik met collega’s volg), bijeenkomsten bijwonen (laatstelijk het OOA Boek & Festival), intervisie met enkele gewaardeerde collega’s; te publiceren en op die manier praktijk en handelen te verbinden met een conceptuele theorie. Op deze manier komen veel van mijn artikelen die zijn verschenen in M&O tot stand. Dan nog door over te dragen aan anderen, dat doe ik nu zo’n 10 jaar in de leergang Doorbreken organisatiepatronen, die inmiddels onderdeel is gaan uitmaken van het aanbod van de Ambachtsschool. Tot slot doe ik zo nu en dan zelf onderzoek, om de zoveel jaar, zonder dat er een externe aanleiding of een (betalende) sponsor of opdrachtgever is. Ikzelf ben de motor, iets wat mij puzzelt en fascineert zoek ik grondig uit.

In 2008 publiceerde ik onderzoek naar de relatie ‘binnenskamers’ tussen bestuurders en toezichthouders, naar het kwetsbare en precaire evenwicht tussen beiden: een relatie waar zo’n 10 jaar geleden veel minder over bekend was als nu – de toezichthouder was toen nog een voor de buitenwereld onzichtbare figuur. Vervolgens verscheen in 2012 een artikel over mijn onderzoek naar illusie en desillusie bij bestuurders en directeuren: vooral het ‘zwijgen’ over dit onderwerp was voor mij aanleiding, alsof bestuurders en directeuren geen emoties zouden hebben. Ik wilde er meer van weten en was benieuwd hoe ze hier mee ‘dealden’.

Recent nam ik tegenspraak in de top van de publieke sector dus onder de loep. Een publicatie over dit onderzoek is in voorbereiding en verschijnt hopelijk einde van de zomer. Ik heb er veel van geleerd en voor wie meedeed geldt dat ook. Het leidde tot kennisvermeerdering ‘hoe het werkt’, tot ideeën voor interventies en tot hernieuwde belangstelling voor een onderwerp als ‘groepsdruk’. Daarover ga ik dan weer lezen en die inzichten pas ik dan weer toe op interventies in de praktijk. Zo komt de cirkel rond.

Genoemde publicaties zijn te downloaden op mijn website: www.roodpurper.nl. of in meer uitgebreide vorm te lezen in mijn boek ‘Doorbreken organisatiepatronen’. Wil je te zijner tijd de publicatie over tegenspraak toegezonden krijgen, getiteld “Verschil maken in kwesties die er toe doen”, stuur mij dan een mail: omoeskops@roodpurper.nl
Odette Moeskops