[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

De geleerde lessen uit herstel van verwaarlozing inzetten voor het verdragen van de corona-crisis

29 september 2020
Auteur(s): Joost Kampen

De ontwikkeling en de ervaringen die leidinggevenden en hun medewerkers doormaken in herstellen van het normale leven in een verwaarloosde organisatie blijkt behulpzaam bij het herstel van de sociale relaties tijdens de coronacrisis en biedt hen de veerkracht om in de geleefde 1,5 meter werkelijkheid door te kunnen. 

Een verwaarloosde organisatie die gewerkt heeft aan herstel van ‘het normale leven’, heeft een sociale thuisbasis ontwikkeld, die voor de leden veiligheid en zekerheid biedt.

Om de verwaarlozing te helen zijn de rollen, taken en normen voor sociale interactie duidelijk en wordt van ieder organisatielid geëist om verantwoordelijkheid te nemen.

De medewerkers weten dat hun leiders beschikbaar zijn wanneer zij hen nodig hebben, zij durven zich kwetsbaar op te stellen, kunnen op zichzelf reflecteren en mogen de ander aanspreken zonder bang te zijn voor repercussies.

De leden van de verwaarloosde organisatie hebben geleerd om emoties onder woorden te brengen, er de tijd voor te nemen en te ontdekken dat anderen dergelijke emoties ook hebben doorgemaakt (‘emotional processing’). Belangrijk is het kunnen vertellen en delen van de verhalen (storytelling): daar is ruimte voor, ieder kan zijn of haar verhaal kwijt. 

Met het herstel van verwaarlozing heeft deze organisatie een veerkracht opgebouwd als collectief vermogen in deze crisistijd de druk te doorstaan, terugslag aan te kunnen en te herstellen van ongemakkelijke gebeurtenissen. Die veerkracht is een latent vermogen dat er voor de crisis al was, een bron van positief aanpassingsvermogen om te leren en herstellen.

De ervaring van het herstellen van verwaarlozing is nu onder de buitengewone omstandigheden van de crisis van extra waarde. De les die je daaruit kunt trekken is:

Zet wat je doet als leiding in het aandacht geven en structuur bieden aan medewerkers in crisistijden voort, zoals:

  • praat erover,
  • wees beschikbaar en bereikbaar
  • ga langs op de werkvloer
  • laat merken dat wanneer mensen reageren op de onzekerheid en angst, stress ervaren, dat dit ‘normaal’ is

Op deze wijze helpen leidinggevenden hun mensen en elkaar de impact van de crisis op hun leven te verwerken. 

Zo heeft een organisatie met een ontwikkelingsachterstand een ervaring opgedaan die onder crisisomstandigheden een voorsprong blijkt.

Joost Kampen

Veranderkundige, docent, auteur en onderzoeker.