Dystopisch leren

Jaap van 't HekBlog

Wij van de Ambachtsschool zijn van leren. We heten niet voor niets een school. Leren over organiseren en veranderen; kijken of we de gezamenlijke kennis een klein stapje verder kunnen brengen door onderzoek, uitwisseling van ervaringen en expliciteren van onze steeds veranderende inzichten. Deze winter vulden we samen een special van het blad M&O over onze tijdloze helden: over vakgenoten die … Lees verder

De lat is een cirkel

Marijke SpanjersbergBlog

Innovatie in coronatijd, hoe doen wij dat als helpers vanaf de zijlijn, levend van gesprekken met mensen in zaaltjes, handig improviserend op wat er in de lucht hangt? Ik heb het idee dat ik zo ongeveer de helft van mijn repertoire kwijt ben. Het werk is ook veel minder leuk. Er kan minder en er mislukt meer, alle dappere opgewektheid … Lees verder

A midwife that helps reality to unfold

Odette MoeskopsBlog

Wat zou er zijn gebeurd als degenen – ambtenaren en politici tezamen – die nu ieder afzonderlijk door de commissie Toeslagen worden gehoord [1] – met elkaar zouden zijn gezeten aan een ronde tafel, naar elkaars perspectieven hadden kunnen luisteren, elkaars emoties hadden gezien en elkaar open en onderzoekende vragen hadden kunnen stellen, zou er dan anders zijn gehandeld? In mijn fantasie … Lees verder

Kiezen is verliezen: over contingentie en paradoxen

Marco de WitteBlog

Nooit zijn we zo vrij geweest en nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld. (Zygmunt Bauman) De maakbaarheid voorbijSeptember 1977 startte ik mijn studie sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Die studie bleek een deformatie voor het leven; ik ben ervan overtuigd dat de wereld bestaat uit relaties tussen minimaal twee mensen en verder alle veelvouden daarvan. Want alles … Lees verder

De geleerde lessen uit herstel van verwaarlozing inzetten voor het verdragen van de corona-crisis

Joost KampenBlog

De ontwikkeling en de ervaringen die leidinggevenden en hun medewerkers doormaken in herstellen van het normale leven in een verwaarloosde organisatie blijkt behulpzaam bij het herstel van de sociale relaties tijdens de coronacrisis en biedt hen de veerkracht om in de geleefde 1,5 meter werkelijkheid door te kunnen.  Een verwaarloosde organisatie die gewerkt heeft aan herstel van ‘het normale leven’, … Lees verder

Eenmalig organiseren

Jaap van 't HekBlog

In ‘A paradise built in hell’ onderzoekt Rebecca Solnit het gedrag van mensen, of beter van gemeenschappen direct na rampen. Wat blijkt is dat rampen vaak leiden tot opmerkelijke tijdelijke gemeenschappen – een soort paradijs te midden van het puin, waar mensen, op eigen kracht en zonder leiding van de autoriteiten, erin slagen om voor elkaar te zorgen. Ze bestudeerde … Lees verder

Logisch?

Leike van OssBlog

Op dit moment schrijf ik aan een nieuw artikel over het begrip ‘mind’ van Bateson. De vermaledijde Bateson noem ik hem inmiddels, omdat hij me in al mijn pogingen om hem te begrijpen toch steeds net ontglipt. Terwijl ik mijn hoofd breek over zijn werk, breek ik ook het hoofd over wat er om me heen gebeurt. Er is reuring … Lees verder

Verloren vaders

Paul KloosterboerBlog

Aan de oeroude wetten van het leven kan geen sociaal systeem zich onttrekken, noch families, noch organisaties. Insluiten van het verleden verbindt met het heden en de toekomst. Hoe een onverwachte email van een onbekende het verhaal van vijf generaties in mijn familie verbindt. In 1939 keert mijn opa, na een vakantie in Holland, alleen terug naar Indië omdat hij … Lees verder

Wat neem je mee?

Odette MoeskopsBlog

Nog ruim voor de lock-down – begin 2020 – kwam ik met verschillende leergroepen doorbreken organisatiepatronen bijéén. Zoals gewoonlijk, bepaalden we samen aan het slot wat het onderwerp voor de volgende keer zou zijn. Echter toen bleken deze volgende bijeenkomsten in een geheel andere tijd plaats te vinden, namelijk in de afgelopen weken. Toen ik de voorbereidingsliteratuur bijeenzocht bekropen mij … Lees verder

Geld speelt geen rol

Marijke SpanjersbergBlog

Een maand geleden stuurt mijn accountant mij een ‘voorschotnota voor verrichte werkzaamheden inzake belastingaangifte 2019’. Ik besteed er niet veel aandacht aan, al denk ik wel: ‘volgens mij heb ik nooit eerder een voorschotnota gekregen voor werk dat je nog niet gedaan hebt’. En ik betaal de rekening.  Twee weken geleden laat het meisje van het PostNL-punt mij weten dat … Lees verder