[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Interveniëren in narratieven

Datum: 29 nov 2024
Locatie: Amsterdam
Organisatie: Odette Moeskops

Je leert een narratief systeemperspectief toe te passen in situaties waar narratieven brandstof zijn voor organisatiepatronen. Je benadert vraagstukken van organisatieontwikkeling als gestolde, vastgelopen, kracht- of richtinggevende verhalen die individueel of groepsgewijze ontstaan door betekenisgeving aan gebeurtenissen en gedrag. Narratieven zijn betekenisvol in sociale relaties: het zijn verhalen die met elkaar worden gedeeld, veranderd en bevestigd. Ontleend aan het psychotherapeutisch perspectief. Zowel theoretisch als praktisch: ruime gelegenheid voor eigen casuïstiek. 2-daagse workshop door Odette Moeskops.

Meer informatie vind je op http://www.roodpurper.nl