[ivory-search id="106" title="Custom Search Form"]

Voorproefje

18 januari 2019
Auteur(s): Kilian Bennebroek Gravenhorst

Precies op de laatste dag van het jaar was het manuscript van m’n nieuwe boek af. Dat geeft een zeer voldaan gevoel bij de start van 2019. Nu volgt de productiefase. Die begint met een gesprek met de uitgever. Spannend, want hij is de eerste van wie ik binnenkort een extern oordeel ga horen. Van een paar collega’s kreeg ik al enthousiaste reacties en waardevolle suggesties. Met dit voorproefje hoop ik nog meer te weten te komen. Laat je van je horen? Dan kan ik dat nog meenemen in de laatste ronde. Suggesties voor titels zijn extra welkom, want die vind ik altijd moeilijk.

M’n nieuwe boek gaat verder waar De Veranderversneller eindigt. Dat vorige boek gaat over veranderverhalen. Ik neem je mee over de hoofdwegen en mooie zijpaden van de veranderkunde. De insteek is een ambachtelijke, stap voor stap leg ik uit hoe je een goed veranderverhaal maakt. Daarnaast komt aan bod hoe je dat verhaal goed kunt vertellen. Daarvoor gaan we op bezoek bij een verwant vakgebied. Storytelling leert ons veel over het overdragen van zo’n veranderverhaal.

Het thema van m’n nieuwe boek is weer veranderverhalen. Ik ben meer en meer gefascineerd door dit onderwerp. De insteek van het vervolg is natuurlijk anders. Dit keer geen doe-het-zelf-boek dat je stap voor stap uitlegt wat je zelf kunt doen om een veranderverhaal te maken en te vertellen. Nu heb ik een afkijkboek gemaakt, vol inspiratie en ideeën waar je in je eigen praktijk gelijk mee aan de slag kunt. Iedereen die met het realiseren van verandering bezig is kan zulke inspiratie wel gebruiken. Wil je weten hoe anderen de puzzel oplossen waar jij nu op zit te knarsen? Sla een willekeurige bladzijde van het boek open en de kans is groot dat je al een antwoord vindt. Natuurlijk kan je ook wat gerichter zoeken, want ik leid je via verschillende routes langs het afkijkmateriaal.

Het eerste deel van het boek gaat over tien veranderverhalen van bestuurders die wat te vertellen hebben. Als reactie op het stap-voor-stap leren werken met de vijf verandervragen hoor ik dat dat een hele waardevolle manier is om je eigen verhaal op orde te krijgen. Ik hoor ook de vraag of ik ook voorbeelden heb van een heel verhaal. Dat was een van de aanleidingen om dit boek te starten met tien samenhangende verhalen. Uit de praktijk, van leiders die bezig zijn met het realiseren van een strategische verandering en hun verhaal daarvoor inmiddels goed doordacht hebben. De verhalen gaan over kwaliteitsverbetering en focus op onderwijs, zelfsturing en werken vanuit de bedoeling, strategieverandering en hernieuwde focus op de kerntaak, cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling, strategieverandering en de focus op de opgave buiten, fusie en cultuurintegratie, zelfsturing en de nieuwe rol van het management, onderwijs centraal stellen en samenwerking, strategieverandering en duurzaamheid, en een veilige cultuur en een lerende organisatie.

Gezien deze thema’s is alleen al het eerste deel van het boek meer dan genoeg om inspiratie uit op te doen. Het zijn onderwerpen die op dit moment in veel organisaties spelen. Maar er is nog veel meer om van af te kijken. Met een groothoeklens bekijk ik eerst de veranderverhalen als geheel. Ik leid je rond langs de ideeën die je dan kunt opdoen. Je ziet hoe je kunt zorgen voor samenhang, hoe je van buiten naar binnen kan redeneren, hoe je in een crisisredenering een langetermijnperspectief opneemt, hoe de organisatieopgave en je persoonlijke opgave elkaar kunnen raken, hoe een helder wensbeeld richting geeft aan je eigen gedrag, hoe je afstand en nabijheid combineert, hoe koersvastheid helpt bij uithoudingsvermogen, hoe je een grote ambitie stapsgewijs kunt realiseren, hoe je een doorleefd verhaal kunt aansluiten op de ambitie van anderen en hoe je eigen reflectie als professionele norm boven daadkracht kunt stellen.

De verhalen in combinatie met deze groothoeklens zijn wat mij betreft al prachtige veranderkundige juwelen. Ben je niet van de grote diamanten, maar meer van de kleine? Dan zoom ik in het tweede deel nog nader in op de veranderkundige lessen en leiderschapslessen die uit de verhalen volgen. Elk van deze lessen illustreer ik steeds weer met voorbeelden van hoe de bestuurders deze invullen. Het blijft immers een afkijkboek en ik geef je steeds mee hoe je de lessen voor je eigen situatie kunt gebruiken. De veranderkundige lessen gaan over het kennen van je omgeving, het verbeelden van de toekomst, het uitwerken van een duidelijke veranderagenda, het kiezen van een passende aanpak en het weten wie er in je organisatie werken. De leiderschapslessen gaan over hoe je een veranderverhaal goed op orde krijgt, hoe je zo’n verhaal langere tijd levend houdt en over de waarde van veranderverhalen.

Ik ben benieuwd of dit je nieuwsgierig maakt naar het boek. Natuurlijk wil ik nog niet alles verklappen wat erin staat. Als toetje toch nog even iets meer over de waarde van veranderverhalen. Aanvankelijk wilde ik niet samenvatten wat de bestuurders daarover zeggen. Hun volledige antwoorden zijn veel te mooi om niet allemaal te lezen. Omdat ik trouw ben aan m’n eigen belofte doe ik dat toch. Ik wil de lezer rondleiden en steeds routes langs het materiaal bieden, dus ook hier geef ik je een ingang om niet alle tien de antwoorden te lezen maar een selectie te maken. In essentie zeggen alle bestuurders dat je geen leiding kunt geven aan een verandering zonder een goed verhaal. Als ik vervolgens orden wat zij zeggen over de waarde die het veranderverhaal voor hen heeft zeggen ze dat het een baken of ijkpunt is, dat het een communicatiemiddel is, dat het zorgt voor verbindende kracht, dat het een inspiratiebron is en dat het zorgt voor trots en nieuwe energie.

Het geheel overziend concludeer ik dan dat dit boek onbedoeld ook een soort onderzoek is gebleken. De tien verhalen en alles wat de bestuurders er verder over zeggen zie ik als bevestiging van de inhoud van m’n vorige boek. Veranderverhalen doen ertoe en via de verhalen van deze bestuurders laat ik je zien welke inspiratie er op te doen is uit de voorbeelden van anderen. Ik doe dat in de hoop dat je er je voordeel mee doet voor je eigen veranderverhaal. Je hebt namelijk een steengoed verhaal nodig om echt los te komen van de huidige werkelijkheid. Voor nu wens ik je alvast veel afkijkplezier.

Mail me vooral je ideeën over de volgende vragen:

• Wat spreekt je aan en waar wil je meer van weten?
• Waar weet je al genoeg van en wat heeft minder aandacht nodig?
• Heb je een suggestie voor een titel? (extra welkom, want vind ik altijd moeilijk)

Kilian Bennebroek Gravenhorst
kilian@pluspulse.nl

Meer blogs over dit onderwerp: www.pluspulse.nl/blog