Najaar 2021 is De Ambachtsschool gestart met een nieuwe reeks podcasts. Om de twee weken verkennen we actuele thema’s en aspecten van organiseren en veranderen, al dan niet aan de hand van boeken die verschenen zijn aan de randen van ons vak.

De 12e en laatste podcast in deze serie.
Soms zijn er van die woorden die helpen betekenis te geven aan wat je ervaart en meemaakt. Waarachtigheid is zo’n woord. Alicja Gescinska schreef er een boekje over dat klein is en close reading verdient. In deze podcast pellen Odette Moeskops, Ina Ahuis en Marjorieke Glaudemans met behulp van de inzichten van Gescinska het begrip waarachtigheid af en bespreken wat het voor hen betekent in hun werk met mensen in organisatie en verandervraagstukken.

Bekijk hier de literatuurlijst 

In deze 11e Ambachtsschoolpodcast verkennen Brechtje Kessener, Leike van Oss en Shirine Moerkerken het fenomeen ‘autoriteit’. Zij laten zich inspireren door Paul Verhaeghe, die er het gelijknamige boek over schreef. Brechtje, Leike en Shirine ontdekken dat vandaag de dag – met afbrokkelende bronnen van autoriteit – in en tussen organisaties steeds opnieuw gebouwd moet worden aan nieuwe bronnen van autoriteit. En dat autoriteit dus eigenlijk een werkwoord zou moeten zijn.

Bekijk hier de literatuurlijst 

In podcast nummer 10 verkennen Jaap van ’t Hek, Tijn Ponjee en Paul Kloosterboer hun fascinaties voor het begrip ‘resoneren’. Als resoneren gaat over jouw ‘trillingen’ in je relatie tot de wereld, over welke trillingen en welke werelden hebben we het dan? Zijn emoties ook resonanties? En wat betekent resoneren in deze tijden van vloeibare en steeds sneller vervliegende waarheden en vervreemding van de werkelijkheid?

Bekijk hier de literatuurlijst

Hier is al weer de negende podcast. Brechtje Kessener, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops bespreken hoe een enkel woord een discours kan oproepen. Ze onderzoeken welke wereld(en) er achter woorden schuil kunnen gaan en dat je discours weliswaar kunt expliciteren en deconstrueren maar er desondanks niet van afkomt.

Bekijk hier de literatuurlijst

In deze achtste podcast gaan Marjorieke Glaudemans en Marijke Spanjersberg met elkaar in gesprek over interesse, een woord dat uitwaaiert van ‘hebberige nieuwsgierigheid’ tot ‘van de ander afblijven’. Welke betekenis geven zij er aan en wat doen zij om hun interesse niet te verliezen? 

Bekijk hier de literatuurlijst

Rob van Es en Odette Moeskops hebben niet zoveel met ‘stiff upper lip’. In ambachtsschoolpodcast #7 exploreren ze wat maakt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat emoties meedoen in organisatievraagstukken.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast nummer 6 gaan Shirine Moerkerken, Jelger Spijkerboer en Marco de Witte in gesprek over paradoxaal veranderen. Nadenken over paradoxen is nog wel te doen, maar in de praktijk er naar handelen is nog een heel ander verhaal. Nieuwsgierig verkennen zij enkele handelingsmogelijkheden en gaan zij in op een paar vuistregels, waarlangs je de spanning die ontstaat bij paradoxaal handelen het beste kunt hanteren.

Bekijk hier de literatuurlijst

In tijden dat we weinig zeker weten, gaan Danielle Zandee, Odette Moeskops en Jaap van ’t Hek vers van de lever los op het thema ‘Diagnose’. Er blijken fikse verschillen in opvatting over wat het beste is dat te doen staat. 

Bekijk hier de literatuurlijst

In de vierde podcast zoeken Ina Ahuis, Paul Kloosterboer, Marco de Witte en Jaap van ’t Hek naar wat houvast in organisaties kan bieden in vloeibare tijden. Het werd een (onder)zoekend gesprek, nog lang niet ‘af’, dat nieuwsgierig maakt naar meer …. 

In de derde podcast onderzoeken Joost Kampen en Marijke Spanjersberg of en hoe de theorie van de verwaarloosde organisatie en systeemdenken samen gaan. Waar hanteren ze dezelfde uitgangspunten en waar zitten interessante verschillen? We beginnen met de vraag die de aanleiding vormde voor deze  podcast: kun je met de systeembril werken als het relationele weefsel in een organisatie stuk is? Of kan dat niet en biedt de theorie van verwaarlozing dan meer houvast? 

In de tweede najaarspodcast bespreken Paul Kloosterboer, Odette Moeskops en Gertjan Schuiling hoe ze heden ten dage werken met de begrippen ‘reflection-in-action’ en ‘reflection-on-action” van Donald Schön en ontdekken de enorme evolutie die deze begrippen de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt. 

Bekijk hier de literatuurlijst

In de eerste podcast van een nieuwe reeks bespreken Marijke Spanjersberg, Jaap van ’t Hek en Leike van Oss de boeken Eenzaamheid van Noreena Herz en Leven in tijden van versnelling van Hartmut Rosa. Het geeft te denken.

Voorjaar 2021
Als vervolg op het Tijdloze Heldenfestival en het themanummer van M&O over onze helden maken wij een aantal podcasts waarin we met elkaar in gesprek gaan over thema’s in maatschappij en vak, bezien door de ogen van hun tijdloze helden.
Alle podcasts zijn ook te vinden op Soundcloud.

In de laatste podcast in deze serie verkennen Joost Kampen, Shirine Moerkerken en Marco de Witte het interveniëren in de ongemakkelijke werkelijkheid van organisaties. Ze verwonderen zich over de neiging om te utopiseren met veranderoplossingen waar je niet tegen kunt zijn, maar die meestal het echte vraagstuk niet aanraken. Zij verkennen vanuit een tweetal perspectieven hoe de werkelijkheid wel zichtbaar gemaakt kan worden: met functioneel conflicteren en duiden van verwaarlozing in organisaties. Welke positie kun jeals veranderaar hierin innemen? Het vraagt ‘moedig adviseurschap’: durf je dat?

https://soundcloud.com/user-109627280/ambachtsschoolpodcast-12-de-ongemakkelijke-werkelijkheid-van-organisaties

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #11 onderzoeken Shirine Moerkerken en Leike van Oss met elkaar wat informatie is in deze tijd. Is elk feit een mening? En elke mening een feit? Ze ontdekken met behulp van hun helden een gelaagde betekenis: van informatie die in relatie ontstaat tot informatie als abstracte constructen waarmee we elkaar in deze tijd om de oren slaan en waar we ons toe moeten verhouden.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #10 verkennen Danielle Zandee en Leike van Oss het begrip relationele kwaliteit. Zij doen dat in een onderzoekend gesprek, iets waar Edgar Schein grote waarde aan hecht, in de vorm van een metaloog, een favoriete les- en gespreksvorm van Gregory Bateson. Wanneer is er sprake van een generatieve relatie, een relatie die levend is en beweging brengt? En hoe kunnen we dergelijke relaties in organisaties ondersteunen?

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #9 onderzoeken Gert Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener de relatie tussen zelforganisatie en hiërarchie: niet alleen op ontwerp, maar juist ook op emotioneel-relationele aspecten ervan.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #8 verkennen Gert-Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #7 spreken Odette Moeskops, Paul Kloosterboer en Jaap van ’t Hek over wat maakt dat het onderkennen van circulariteit een hefboom is voor verandering, maar gemakkelijker is gezegd dan is gedaan.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschool podcast #6 met de titel Mind where you occupy your mind with, onderzoeken Marjorieke Glaudemans en Leike van Oss het gedachtengoed van Joanna Macy en Gregory Bateson, twee auteurs wiens werk het bestuderen waard blijft en waar zij nog steeds veel van leren. In deze podcast voeren ze je langs een aantal van hun uitspraken, die ons kunnen helpen hun denken beter te begrijpen. Een eerste aftasten van wat hun denken voor deze tijd betekent, met de intentie om daar in een volgende podcast verder vervolg aan te geven.

Bekijk hier de literatuurlijst

Marjorieke Glaudemans, Jaap van ’t Hek en Paul Kloosterboer bespreken in de Ambachtsschoolpodcast #5 het activistische gehalte van hun helden Macy, Freire en Argyris en wat onze huidige tijd aan activisme vraagt van onderzoekers en adviseurs in organisaties.

Bekijk hier de literatuurlijst

Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. In podcast nummer 4 van de Ambachtsschool verkennen Marijke Spanjersberg, Brechtje Kessener en Jaap van ’t Hek hoe zij en hun helden naar dit fenomeen kijken.

Bekijk hier de literatuurlijst

In Ambachtsschoolpodcast #3 hebben Ina Ahuis, Marijke Spanjersberg en Leike van Oss het over het menselijk tekort: wat betekent het voor organisaties, voor henzelf èn wat vinden Argyris en Watzlawick ervan?

Bekijk hier de literatuurlijst


In Podcast #2 verkennen Jaap van ’t Hek, Odette Moeskops en Paul Kloosterboer naar aanleiding van wat zij schreven over Argyris, Freire en Bion hoe emotie en ratio zich tot elkaar verhouden. Het is een gesprek waarin veel de revue passeert en dat nog lang niet af is.

Bekijk hier de literatuurlijst en kijktips


In Podcast#1 bevragen Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops elkaar op welke betekenis hun helden Argyris, Freire, Bion en Winnicott hechtten aan leren en ontwikkelen en hoe relevant dat heden ten dage is. 

Bekijk hier de literatuurlijst