DE AMBACHTSSCHOOL

De Ambachtsschool voor organiseren en veranderen is een netwerk van organisatieprofessionals die ieder een eigen leeraanbod hebben. Wij hebben allemaal onze eigen handtekening gezet in het ambacht van organiseren en veranderen. 

 

WAT BIEDEN WIJ?

Leren in de Ambachtsschool biedt je de mogelijkheid om je specifiek gedachtengoed eigen te maken. En om dat te vertalen naar jouw denken en handelen.

Op deze website maken we ons aanbod zichtbaar. Naast dit reguliere aanbod bieden we in de Ambachtsschool collega’s een podium voor het delen van hun kennis en ervaring. En we organiseren bijeenkomsten rondom actuele thema’s. Daar nodigen we dan graag onze vakgenoten bij uit.

We willen met onze programma’s bijdragen aan de vorming van leernetwerken. Daarin vinden mensen elkaar en inspireren zij elkaar. Daar testen we kennis en ervaring. Daar delen we en daar voeden we steeds weer ieders nieuwsgierigheid. We stellen graag beschikbaar wat we in de loop ter tijd aan handzaam houvast hebben ontwikkeld om goed te kijken, te luisteren, te denken en te doen.

Wilt u meer weten klik hier

WAAR STAAN WIJ VOOR?

We bieden evidence based- en practice based- kennis op het gebied van menselijk gedrag en organisatiegedrag. Dat doen we op zo’n manier dat het makkelijk en snel op de juiste plaats benut kan worden. We stellen het werk en de mensen die het werk doen centraal.

Onze programma’s sluiten aan bij de rommelige realiteit van alledag, met al zijn variatie en routines, successen en mislukkingen, frustraties en verlangens, imperfectie en schoonheid. Zo bieden we een alternatief voor maakbaarheidsbeloftes, modellenglossies, wondermiddelen en platgeslagen stappenplannen.

We willen met onze programma’s bijdragen aan goed werk. Dat is werk dat betekenisvol is voor de mensen die het uitvoeren én voor de afnemers. Dat is samenwerking die vitaal is. En dat zijn organisatievormen waarin iedereen, ongeacht rol of functie, goed kan gedijen. We kijken altijd naar wat werkt voor het geheel. En naar macht en conflict; ook die horen bij de realiteit van alledag.

Image