Marijke Spanjersberg

‘IK VIND DE VERANDERKUNDE TE LINEAIR’

Ik geloof dat een vitaal systeem verschil verdraagt. Maar wat nou als systemen niet vitaal zijn? Als conflicten productiviteit en werkplezier in de weg staan? Volgens de systeembenadering is het antwoord op de vraag wat gaat helpen in het systeem zelf te vinden.

Systeemdenkers zijn mijn belangrijkste hulp- en inspiratiebron. Om te kunnen bewegen van splitsen naar verbinden, van oordelen over de schuldvraag naar onderzoeken van ontschuldigende patronen, van abstracties naar het concrete doen en laten van alledag, van het individueel psychologiseren naar het relationeel maken van problemen, van paradoxen naar het weer kloppend maken van structuren en spelregels.

Oplossingen hebben wat mij betreft het karakter van een creatief experiment, met oog voor de context en de menselijke maat. Systeemdenken weerstaat onze neiging tot utopisch denken en weerhoudt ons ervan om interventies te bedenken met een hoog 'sta-op-en-wandel-karakter'. Vanuit dit gedachtegoed help ik bij stagnerende samenwerking en bied ik leertrajecten aan.

Meer informatie op www.systeeminterventies.nl

Telefoon: 06 55 72 59 50
E-mail: marijke.spanjersberg@icloud.com

Image
Geen evenementen gevonden!
Image