Jaap van 't Hek

‘IK ZIE STEEDS MINDER HET VERSCHIL TUSSEN ORGANISEREN EN VERANDEREN’

Is verwonderd over hoeveel er goed gaat in organisaties.
Studeert autodidactiek, filosofie en sociale knutselkunde. Werkt een mensenleven als interim-manager, adviseur, coach en sinds 1991 als opleider. Vormt met Leike van Oss sinds 1997 Organisatievragen en schreef samen met haar heel veel stukjes en vier boeken over veranderkunde.

Jaap komt steeds meer tot de conclusie dat veranderen en organiseren eigenlijk synoniem zijn. Hoe krijg je het echte werk zo georganiseerd dat het past bij de omgeving, de mensen, de mogelijkheden? Jaap houdt van Hollywood, maar gelooft dat de oude Griekse tragedies organisaties beter beschrijven. Ziet meer brood in dilemma’s en paradoxen dan in glorieuze dromen. Kiest graag meerdere perspectieven.

Jaap bemoeit zich graag met ingewikkelde organisaties en lastige vraagstukken. Wordt vrolijk van rafelranden en ongemak. Werkt door en door pragmatisch, steeds op zoek naar het mogelijke, naar wat werkt. Liefdevol confronterend.

Meer informatie op www.organisatievragen.nl

Telefoon: 06 53 88 56 49
E-mail: jaap@organisatievragen.nl

Image
Geen evenementen gevonden!
Image