Danielle Zandee

‘GROOT DROMEN, KLEIN VERANDEREN’

Ik werk als hoogleraar en adviseur op het gebied van duurzame organisatieontwikkeling. In beide posities ligt mijn focus op samen leren, onderzoeken en veranderen richting levenskrachtige organisaties en een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Hierbij benut ik mijn expertise op het gebied van ‘appreciative inquiry” als veranderaanpak en methode voor actieonderzoek. Ik werk vanuit waardering voor wie en wat er is en help zoeken naar mogelijkheden voor vernieuwende beweging in het dagelijkse werk. Groot dromen en klein veranderen is daarbij mijn motto.

Ik ben idealistisch en pragmatisch, wetenschappelijk en activistisch, meestal nieuwsgierig, een tikje rebels en soms echt kritisch. Ik help graag bij het ontrafelen en hanteren van lastige vraagstukken waarvoor geen pasklaar antwoord is. Dat doe ik liefst met alle betrokkenen, vanuit mijn kundigheid in het faciliteren van verbinding tussen mensen met diverse achtergronden en belangen. Door aan te voelen wat er speelt, stel ik vragen waarmee het veranderproces een stapje verder komt.

E-mail: danielle.zandee@gmail.com

Image
Geen evenementen gevonden!
Image