Danielle Zandee

‘GROOT DROMEN, KLEIN VERANDEREN’

Ik werk als hoogleraar en adviseur op het gebied van duurzame organisatieontwikkeling. In beide posities ligt mijn focus op samen leren, onderzoeken en veranderen richting levenskrachtige organisaties en een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Hierbij benut ik mijn expertise op het gebied van ‘appreciative inquiry” als veranderaanpak en methode voor actieonderzoek. Ik werk vanuit waardering voor wie en wat er is en help zoeken naar mogelijkheden voor vernieuwende beweging in het dagelijkse werk. Groot dromen en klein veranderen is daarbij mijn motto.

Ik ben idealistisch en pragmatisch, wetenschappelijk en activistisch, meestal nieuwsgierig, een tikje rebels en soms echt kritisch. Ik help graag bij het ontrafelen en hanteren van lastige vraagstukken waarvoor geen pasklaar antwoord is. Dat doe ik liefst met alle betrokkenen, vanuit mijn kundigheid in het faciliteren van verbinding tussen mensen met diverse achtergronden en belangen. Door aan te voelen wat er speelt, stel ik vragen waarmee het veranderproces een stapje verder komt.

E-mail: danielle.zandee@gmail.com

Image
Geen evenementen gevonden!
Image
> ALLE MENSEN

 

Danielle Zandee

‘GROOT DROMEN, KLEIN VERANDEREN’

Ik werk als hoogleraar en adviseur op het gebied van duurzame organisatieontwikkeling. In beide posities ligt mijn focus op samen leren, onderzoeken en veranderen richting levenskrachtige organisaties en een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Hierbij benut ik mijn expertise op het gebied van ‘appreciative inquiry” als veranderaanpak en methode voor actieonderzoek. Ik werk vanuit waardering voor wie en wat er is en help zoeken naar mogelijkheden voor vernieuwende beweging in het dagelijkse werk. Groot dromen en klein veranderen is daarbij mijn motto.
Ik ben idealistisch en pragmatisch, wetenschappelijk en activistisch, meestal nieuwsgierig, een tikje rebels en soms echt kritisch. Ik help graag bij het ontrafelen en hanteren van lastige vraagstukken waarvoor geen pasklaar antwoord is. Dat doe ik liefst met alle betrokkenen, vanuit mijn kundigheid in het faciliteren van verbinding tussen mensen met diverse achtergronden en belangen. Door aan te voelen wat er speelt, stel ik vragen waarmee het veranderproces een stapje verder komt. E-mail: danielle.zandee@gmail.com

jQuery(document).ready(function()
{
jQuery(“#mec_skin_1629”).mecListView(
{
id: “1629”,
start_date: “2020-09-16”,
end_date: “2020-09-16”,
offset: “2”,
limit: “3”,
current_month_divider: “202009”,
toggle_month_divider: “0”,
style: “classic”,
atts: “atts%5Blabel%5D=&atts%5Bcategory%5D=&atts%5Blocation%5D=&atts%5Borganizer%5D=&atts%5Btag%5D=&atts%5Bauthor%5D=&atts%5Bskin%5D=list&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bstyle%5D=classic&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bmaximum_date_range%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bclassic_date_format1%5D=M+d+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bminimal_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bminimal_date_format2%5D=M&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bminimal_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bmodern_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bmodern_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bmodern_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bstandard_date_format1%5D=d+M&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Baccordion_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Baccordion_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Blimit%5D=3&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Binclude_events_times%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bload_more_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bmonth_divider%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bmap_on_top%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bset_geolocation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bset_geolocation_focus%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Blist%5D%5Btoggle_month_divider%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bstyle%5D=classic&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bmaximum_date_range%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bclassic_date_format1%5D=d+F+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bclean_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bclean_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bminimal_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bminimal_date_format2%5D=M&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bmodern_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bmodern_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bmodern_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bsimple_date_format1%5D=M+d+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bcolorful_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bcolorful_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bcolorful_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bnovel_date_format1%5D=d+F+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bcount%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Binclude_events_times%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bload_more_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bmap_on_top%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bset_geolocation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bset_geolocation_focus%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bgrid%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bstyle%5D=clean&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bmaximum_date_range%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bclean_date_format1%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bclean_date_format2%5D=F+j&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bload_more_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bmonth_divider%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bagenda%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bdefault_view%5D=list&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bmonthly_style%5D=clean&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Blist%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bdate_format_list%5D=d+M&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bgrid%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Btile%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Byearly%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bdate_format_yearly_1%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bdate_format_yearly_2%5D=F+j&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bmonthly%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bweekly%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bdaily%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bdisplay_price%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bstyle%5D=modern&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bstart_date_type%5D=start_current_year&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bmodern_date_format1%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bmodern_date_format2%5D=F+j&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bnext_previous_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bstyle%5D=classic&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bstart_date_type%5D=start_current_month&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bnext_previous_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmap%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bmap%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bmap%5D%5Blimit%5D=200&atts%5Bsk-options%5D%5Bmap%5D%5Bgeolocation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmap%5D%5Bgeolocation_focus%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bnext_previous_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bstart_date_type%5D=start_current_week&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bnext_previous_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bstyle%5D=modern&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bstart_date_type%5D=start_current_week&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bnumber_of_days%5D=5&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bweek_start%5D=-1&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bstart_time%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bend_time%5D=13&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bnext_previous_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimetable%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bmaximum_date_range%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bdate_format1%5D=j&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bdate_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bfilter_by%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bfit_to_row%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bmasonry_like_grid%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bload_more_button%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bmasonry%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bstyle%5D=classic&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bdate_format_clean1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bdate_format_clean2%5D=M&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bdate_format_clean3%5D=Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bdate_format_classic1%5D=F+d&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bdate_format_classic2%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bdate_format_modern1%5D=l%2C+F+d+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bevent_id%5D=1592&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcover%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bstyle%5D=style1&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bdate_format_style11%5D=j+F+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bdate_format_style21%5D=j+F+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bdate_format_style31%5D=j&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bdate_format_style32%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bdate_format_style33%5D=Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bevent_id%5D=-1&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bbg_color%5D=%23437df9&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcountdown%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bavailable_spot%5D%5Bdate_format1%5D=j&atts%5Bsk-options%5D%5Bavailable_spot%5D%5Bdate_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bavailable_spot%5D%5Bevent_id%5D=-1&atts%5Bsk-options%5D%5Bavailable_spot%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bavailable_spot%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bavailable_spot%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bstyle%5D=type1&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Btype1_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Btype1_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Btype1_date_format3%5D=Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Btype2_date_format1%5D=M+d%2C+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Btype3_date_format1%5D=M+d%2C+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bcount%5D=2&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bautoplay%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Barchive_link%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bhead_text%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bcarousel%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Bstyle%5D=t1&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype1_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype1_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype1_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype2_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype2_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype2_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype3_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype3_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype3_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype4_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype4_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype4_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype5_date_format1%5D=d&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype5_date_format2%5D=F&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Btype5_date_format3%5D=l&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Bautoplay%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Bslider%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bstart_date_type%5D=today&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bmaximum_date_range%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bclassic_date_format1%5D=d+F+Y&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Binclude_local_time%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bload_more_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bmonth_divider%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btimeline%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bstart_date_type%5D=start_current_month&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bstart_date%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bclean_date_format1%5D=j&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bclean_date_format2%5D=M&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bcount%5D=4&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bdisplay_label%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Breason_for_cancellation%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bnext_previous_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Blimit%5D=&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bload_more_button%5D=1&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bsed_method%5D=0&atts%5Bsk-options%5D%5Btile%5D%5Bimage_popup%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Blist%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bgrid%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bagenda%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bfull_calendar%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmonthly_view%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Byearly_view%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bmap%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bdaily_view%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Bweekly_view%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btimetable%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Bcategory%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Blocation%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Borganizer%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Bspeaker%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Btag%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Blabel%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Baddress_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Bmonth_filter%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf-options%5D%5Btile%5D%5Btext_search%5D%5Btype%5D=0&atts%5Bsf_status%5D=0&atts%5Bshow_past_events%5D=0&atts%5Bshow_only_past_events%5D=0&atts%5Bshow_only_ongoing_events%5D=1&atts%5B_edit_lock%5D=1596701705%3A1&atts%5B_edit_last%5D=3&atts%5Bid%5D=1629”,
ajax_url: “https://deambachtsschool.org/wp-admin/admin-ajax.php”,
sed_method: “0”,
image_popup: “0”,
sf:
{
container: “”,
},
});
});

september 2020

sep 16 2020

Masterclass Systeeminterventies
Amsterdam

sep 16 2020

Action Research meets Design Research
Amstelveen

Geen evenementen gevonden!ImageImage