Brechtje Kessener

‘IN- EN UITZOOMEN, KANTELEN, PUZZELEN EN ORDENEN’

“Ik geloof niet in één juiste manier van organiseren, maar er zijn wel onhandige manieren. Als klanten, medewerkers of andere betrokkenen niet tevreden zijn, de omgeving verandert of er gewoon veel gedoe is, kan het heel nuttig zijn eens goed te kijken naar de wijze van organiseren.” Brechtje adviseert en begeleidt maatschappelijke organisaties bij ontwerp en ontwikkeling. Daarbij richt ze zich voornamelijk op het positioneren van de organisatie in haar omgeving, op het organiseren van werk, macht en betekenis, en het begeleiden van het veranderen en professionaliseren dat daarvoor nodig is. Brechtje bouwt daarbij door op haar stevige kennis van, visie op en ervaring met het systeemdenken en ontwerpdenken. Ze is vertrouwd met rollen als adviseur, ontwerper, programma/ projectmanager, begeleider, docent en coach. Kenmerkend zijn haar co-creërende en methodische werkwijze, haar pragmatisme, resultaatgerichtheid en betrokkenheid.

Brechtje publiceerde onder andere Meer dan de Som der Delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen.  

Meer informatie op www.brechtjekessener.nl

Telefoon: 06 38188300
E-mail: brechtje@brechtjekessener.nl

Image
Geen evenementen gevonden!
Image