Destructief leiderschap

Joost KampenBlog

Een grondoorzaak sociale onveiligheid Destructief leiderschap werd lange tijd gezien als het ontbreken van positief en stimulerend leiderschap. Destructief leiderschap is echter een veelvoorkomend verschijnsel in de dagelijkse praktijk van organisaties met ontelbare negatieve effecten voor medewerkers, organisaties en zelfs de maatschappij. Destructief leiderschap blijkt één van de grondoorzaken van sociale onveiligheid in organisaties. Er wordt al ruim twintig jaar … Lees verder

Leiderschapsromantiek versus de geleefde werkelijkheid

Joost KampenBlog

Wij mensen hebben romantische beelden over leiderschap. Dat zien we terug in films, games en in de MD-programma’s die organisaties aanbieden aan hun mensen. Leiders dat zijn mensen die een visie hebben, richting geven, stimuleren, faciliteren. Die inspireren tot presteren, een voorbeeld zijn, een rolmodel. (transformational leadership, servant leadership). Wij hebben dergelijke leiders nodig om verder te komen. Even tot … Lees verder

De mens is het enige schepsel dat opgevoed moet worden

Joost KampenBlog

‘De mens is het enige schepsel dat opgevoed moet worden’ aldus Immanuel Kant die in 1786/1787 colleges gaf over ‘opvoeden tot zelfverantwoordelijke mens’. Hij zei tegen zijn studenten: ‘Er is niemand die in zijn jeugd niet is verwaarloosd en op rijpere leeftijd niet zelf inzag waarin deze verwaarlozing heeft bestaan, namelijk ofwel in een gebrekkige discipline (lees: ouderlijke opvoeding) ofwel in … Lees verder

De geleerde lessen uit herstel van verwaarlozing inzetten voor het verdragen van de corona-crisis

Joost KampenBlog

De ontwikkeling en de ervaringen die leidinggevenden en hun medewerkers doormaken in herstellen van het normale leven in een verwaarloosde organisatie blijkt behulpzaam bij het herstel van de sociale relaties tijdens de coronacrisis en biedt hen de veerkracht om in de geleefde 1,5 meter werkelijkheid door te kunnen.  Een verwaarloosde organisatie die gewerkt heeft aan herstel van ‘het normale leven’, … Lees verder

Advieswerk in verwaarloosde organisaties

Joost KampenBlog

Advieswerk in verwaarloosde organisaties is anders dan in gezonde organisaties. Hoe anders lees je in deze column. De hulp is niet vrijwilligMedewerkers en veel leidinggevenden in een verwaarloosde organisatie zijn in beginsel niet gemotiveerd voor verandering. Zij hebben geen behoefte aan hulp in tegenstelling tot iemand die vrijwillig in therapie gaat of een coach zoekt. De organisatieleden hebben niet om … Lees verder

Voorwaarden voor gezond maken van verwaarloosde organisatie

Joost KampenBlog

Een voorproefje uit mijn nieuwe boek ‘Advieswerk in verwaarloosde organisaties’ In mijn eerste boek uit 2011 formuleerde ik een tabel met 10 voorwaarden. Op basis van circa 100 cases heb ik na 8 jaar de tabel voorwaarden voor herstel aangepast en aangescherpt. De 8 items zijn: Bestuur staat achter directie in onderscheiden rollen Het bestuur of een raad van toezicht … Lees verder

Ongewenste medewerkerschap

Joost KampenBlog

Ik was onlangs uitgenodigd een workshop over verwaarloosde organisaties te doen op een top 100 voor leidinggevenden. Er was veel belangstelling dus de workshop werd twee keer in de ochtend en twee keer in de middag gehouden. In totaal zo’n 60 leidinggevenden bezochten één van de workshops. Wat mij opviel was dat er geen weerstand tegen het begrip verwaarloosde organisatie … Lees verder

Hoe blijf je fit als begeleider in een verwaarloosde organisatie?

Joost KampenBlog

De begeleider in een verwaarloosde kan in aanvang niet vanuit een relatie werken: hij is nabij door de cliënt niet te laten ontsnappen aan diens verantwoordelijkheid maar bewaart distantie omdat er veel negatieve emoties op de begeleider worden geprojecteerd. Ondanks vele jaren ervaring van het werken in een verwaarloosde context raken de heftige negatieve en soms vijandige reacties mij als … Lees verder