Liefdesdood en machtsverhoudingen

Gertjan SchuilingGeen categorie

Liefdesdood en machtsverhoudingen Een minister en de voorzitter van de eerste kamer erkennen grensoverschrijdend gedrag, schakelen externe hulp in en gaan aan zichzelf werken. Het zijn opnieuw voorbeelden van het individualiseren van grensoverschrijdend gedrag. Het begrip ‘destructief leiderschap’ dat collega’s van de ambachtsschool hanteren bevalt me daarom ook niet echt. Hoe zit het met de achterliggende machtsverhoudingen? Van de keer … Lees verder

Luchthaven hoog in de lucht

Gertjan SchuilingBlog

De intelligente lockdown geeft ons de vrijheid samen elke middag lange wandelingen in het Amsterdamse Bos te maken. Een fijn alternatief voor het gesloten fitnesscentrum en een ruime kans de 62 bruggetjes van de Amsterdamse School weer te bewonderen. De mooiere lente en de nu zichtbare sterrenhemel is al door velen bejubeld. Wij staan nu zelfs stil de enkele keer … Lees verder

Bruggen bouwen via actieonderzoek

Gertjan SchuilingBlog

De grote kracht van actieonderzoek is dat zij mensen in staat stelt samen te werken aan venijnige vraagstukken. Venijnige vraagstukken zijn vraagstukken die al een tijd spelen, waarin aangedragen oplossingen weinig effect hebben, waarover de opvattingen uiteenlopen en waarover irritaties en verwijten zich opstapelen. Juist dan helpt actieonderzoek omdat het alle betrokkenen uitnodigt een onderzoekende houding aan te nemen. De onderzoekende … Lees verder

Intelligente enkel als vertrekpunt voor advieswerk

Gertjan SchuilingBlog

Theorie en modellen spelen een belangrijke rol bij het adviseren. Zowel om ordening aan te brengen in wat cliënten als vraagstuk voorleggen, als om het adviesproces te sturen. Theorie is echter niets waard zonder waarnemingen. En het bijzondere is dat je die waarnemingen niet opdoet als observator, maar als actor. Je verzamelt geen data zoals een wetenschapper, maar je observeert … Lees verder

Waar zit die onbalans werk-privé nu eigenlijk?

Gertjan SchuilingBlog

Er wordt veel gesproken over de balans tussen werk en vrije tijd. Het onderliggende probleem blijft daarbij echter buiten schot: het tekort aan balans dat mensen in het werk ervaren, of in hun privérelaties. Natuurlijk, je kunt een tekort aan balans in het werk compenseren met je vrijetijdsbesteding, en omgekeerd een tekort aan balans in je privérelaties balanceren door leuk … Lees verder